Hoppa till innehåll
Media

Bättre villkor för BSP-sparare vid årsskiftet och i april

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.33
Pressmeddelande

BSP är ett system som staten inrättat för att stöda dem som vill köpa en egen första bostad. Systemet ger allt fler människor möjlighet att spara och köpa en bostad. Systemet har vidareutvecklats, och i fortsättningen är det bland annat möjligt att börja bostadsspara ännu vid 44 års ålder. Statsrådet godkände i dag en ny förordningsändring som höjer BSP-depositionernas maximala belopp.

"Även i dessa tider är det viktigt att de som vill kan köpa en första bostad. Det är nödvändigt att höja åldersgränsen eftersom i dagsläget köper också äldre än bara unga vuxna sin första bostad", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

BSP-systemet utvecklas för att människor som befinner sig i olika livsskeden ska kunna köpa en första bostad. Den maximala summa som man kan spara per kvartal stiger från 3 000 euro till 4 500 euro. Höjningen börjar gälla den 1 april 2023. Från och med den 1 april 2023 tillämpas den också på depositioner som görs på tidigare öppnade BSP-konton.

Enligt det tidigare beslutet ändras BSP-systemet  redan vid årsskiftet. Gränsen för när sparandet kan inledas stiger från 39 år till 44 år. På samma sätt som makar kan också sambor som har ett gemensamt barn öppna ett BSP-konto trots att den ena maken har fyllt 45 år.

Maximibeloppet för ett BSP-lån för en bostad som två bostadssparare köper tillsammans höjs med 50 procent.

Maximibeloppet för statsborgen för bostadslån stiger från 50 000 euro till 60 000 euro. Detta är en allmän höjning och gäller statsborgen också för andra bostadslån än för BSP-lån.

De ändrade BSP-villkoren som börjar gälla den 1 januari 2023 tillämpas på gamla bostadssparavtal om  bostadsspardeponenten och banken kommer överens om detta.

Mer om ämnet

Anu Karjalainen
lagstiftningsråd
miljöministeriet
tfn 029 525 0067
[email protected]
​​​​​​​anträffbar före och efter 27.12.2022-2.1.2023

Maria Ohisalo