Hoppa till innehåll
Media

Avtal för att minska förbrukningen av livsmedelsbehållare och muggar av plast avsedda för engångsbruk

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2022 12.01
Pressmeddelande

Finland vill genom ett frivilligt avtal minska förbrukningen av muggar och vissa livsmedelsbehållare som är gjorda av plast och avsedda för engångsbruk. Genom green deal-avtalet strävar man efter att hitta de effektivaste och ur företagens synvinkel mest fungerande metoderna för att uppfylla EU:s krav. Samtidigt påskyndar man utvecklingen och uppkomsten av nya lösningar och affärsmodeller som bidrar till att minska förbrukningen.

EU:s direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön förutsätter att medlemsländerna gör en ambitiös och permanent minskning i förbrukningen av muggar och vissa livsmedelsbehållare av plast som är avsedda för engångsbruk före 2026 jämfört med 2022 års nivå. Medlemsstaterna får besluta om sina egna nationella åtgärder för att minska förbrukningen och om uppföljningen av dem. Målet med direktivet är att minska mängden plastavfall i naturen, i synnerhet på havsstränderna, och att främja cirkulär ekonomi.

Green deal-avtalet (2022–2027) har undertecknats av miljöministeriet, Livsmedelsindustriförbundet rf, Turism- och Restaurangförbundet rf, Finlands Dagligvaruhandel rf och Finska Förpackningsföreningen rf.

”Medborgarna och företagen ger ett brett stöd till minskningen av plastprodukter för engångsbruk. Det är fint att se att centrala branscher i hög grad har gått med i arbetet för att minska användningen av plast. Det avtal som nu ingås är nyckeln till att finna nya och flexibla lösningar på utmaningarna som är förknippade med plast”, säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Minskningen av förbrukningen gäller muggar och förpackningar som helt eller delvis tillverkats av plast och som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur förpackningen utan ytterligare beredning antingen på försäljningsstället eller på en annan plats. Sådana produkter är till exempel muggar av kartong med plastbeläggning, sådana förpackningar för körsbärstomater som innehåller plast, förpackningar för triangelbröd och yoghurt- och kvargburkar som säljs enskilt samt plastförpackningar som används för att förpacka sallader vid butikernas servicediskar eller som restauranger använder för försäljning för avhämtning.  

Parterna ska komma överens om konkreta kvantitativa mål 2023, åtgärderna inleds genast

Avtalet syftar i enlighet med direktivet till en ambitiös och bestående minskning av styckeförbrukningen av vissa livsmedelsbehållare och muggar som är helt eller delvist tillverkade av plast.

Minskningen av antalet förbrukade förpackningar under åren 2024–2026 (från 2022 års nivå) ska nås genom att fastställa ambitiösa mål för minskning av mängden plast i ton i plastförpackningar. Det är lättare att följa antalet ton än antalet förpackningar. Ett ytterligare mål är att det totala antalet ton av annat material i förpackningar som delvis tillverkats av plast inte ska öka från 2022 års nivå. Målen kan inte uppnås endast genom att minska andelen plast i produkterna, utan det behövs också ersättande produkter som inte innehåller plast.

Enskilda företag kan välja sina åtgärder för att minska förbrukningen då de ansluter sig till avtalet genom egna åtaganden. Inom verksamhetsområdena säkerställs det dock att tillräckligt många företag till exempel ersätter plastmuggar eller plastförpackningar för engångsbruk med återanvändbara alternativ eller med engångsförpackningar som inte innehåller plast. En separat avgift kan också införas för konsumenter för användning av plastmuggar och plastförpackningar för engångsbruk. Om ett tillräckligt antal företag till exempel inte förbinder sig till avtalet eller om det verkar osannolikt att de uppställda målen kommer att uppnås ska minskningen av förbrukningen främjas genom lagstiftning.

”Plast är en fungerande och säker råvara för förpackningar, men vi måste tillsammans minska de miljöolägenheter plasten orsakar. Det frivilliga avtalet ger företagen möjlighet att välja de metoder för att minska miljökonsekvenserna av plastförpackningar som passar dem bäst. I inledningsskedet kommer åtgärderna sannolikt att fokusera på att minska mängden plast som används i förpackningar och senare på att ersätta plastförpackningarna i takt med att nya plastfria material utvecklas”, konstaterar Antro Säilä, verkställande direktör för Finska Förpackningsföreningen rf.

Konsumtionen av muggar och livsmedelsbehållare för engångsbruk ökar i och med att mat och drycker säljs för avhämtning och på grund av att livsmedel säljs i små förpackningsstorlekar inom dagligvaruhandeln. Coronakrisen har ökat försäljningen av mat och drycker för avhämtning. Före coronaviruset var dess andel av restaurangernas försäljning cirka tio procent, och år 2020 var motsvarande andel nästan en tredjedel. Ändringen stärker den utveckling som inletts redan tidigare.

Ytterligare information:

Miljöministeriet: Jussi Kauppila, regeringsekreterare, tfn 0295 250 085, [email protected]

Livsmedelsindustriförbundet rf: Heli Tammivuori, direktör, tfn 040 557 5667, [email protected]

Turism- och Restaurangförbundet rf: Veli-Matti Aittoniemi, vice verkställande direktör 040 736 7705, [email protected]

Finlands Dagligvaruhandel rf: Ilkka Nieminen, direktör, tfn 050 042 2216, [email protected]

Finska Förpackningsföreningen rf: Antro Säilä, verkställande direktör, tfn 040 589 1891, [email protected]