Hoppa till innehåll
Media

Arbetet med datasystemet fortskrider – ge din åsikt om de preliminära riktlinjerna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2021 13.09 | Publicerad på svenska 21.6.2021 kl. 11.19
Nyhet

Arbetet med avgränsningen av den första fasen av genomförandet av datasystemet för den byggda miljön (RYTJ) har framskridit till ett bra skede, där man börjar gestalta vilken information och vilka och funktioner som kommer att ingå i det första genomförandet av systemet. En intensiv workshoprunda har slutförts och nu pågår en preciserande enkät.

”Vi ordnade tre workshoppar där vi testade idéer som hittills lagts fram och samlade användningsfall. Med hjälp av användningsfallen får vi information om vilka funktioner som är relevanta för användarna. Workshopparna ordnades med snabb tidtabell. De samlade en stor grupp deltagare och arbetet var effektivt”, säger projektchef Tiina Perttula från Ramboll. 

Workshopparna fokuserade på att avgränsa vad som ska ingå i den första fasen, snarare än på det tekniska genomförandet av systemet. Användningsfallen och datainnehållet behandlades både med tanke på informationsresursen för planer för områdesanvändningen och med tanke på byggnadsinformationsresursen. Den förståelse som intressentworkshopparna medfört om olika aktörers och intressentgruppers behov styr arbetet med datasystemet så att de centrala behoven kan beaktas vid avgränsningen av hur den första fasen ska genomföras. 

Intressanta frågor som lyftes fram vid workshopparna var bland annat hur viktigt det är med ömsesidigt informationsutbyte. Det konstaterades också att den gemensamma ordlistan och informationsmodellerna spelar en viktig roll för att informationen ska vara interoperabel. Vid sidan av datainnehållet och användningsfallen är det viktigt att komma ihåg att smidig användning av systemet också omfattar olika processer för informationshantering.

Arbetsgruppen har till uppgift att samordna olika infallsvinklar till en helhet som ska möjliggöra en smidig upphandling av datasystemet i december 2021. Avsikten är att datasystemet för den byggda miljön ska byggas upp så att systemets logik gör det möjligt att utvidga systemet i framtiden.  ”Det här första genomförandet av systemet kommer att utvecklas under de kommande åren och är redo att reagera på nya behov”, säger Tiina Perttula. 

Härnäst kan man påverka arbetet genom att svara på enkäten i tjänsten Dinåsikt. Genom enkäten testas resultaten av workshopparna och det arbete som hittills utförts. Enkäten kan besvaras från den 16 juni till den 15 augusti 2021. Arbetet med datasystemet behandlas vid kommande Ryhti-infotillfällen den 24 augusti och den 1 september samt vid andra tillfällen under hösten.