Hoppa till innehåll
Media

Antalet övergivna och kasserade båtar och avfallshanteringen av dem utreds – besvara projektets enkät

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2023 8.21
Pressmeddelande

Miljöministeriet utreder genom enkätundersökningar antalet övergivna och kasserade glasfiberbåtar i Östersjöns kustkommuner. I projektet utreds dessutom alternativ för insamlingen och avfallsbehandlingen av dessa båtar. Därtill diskuteras styrmedel för att få övergivna båtar att omfattas av avfallshanteringen.

I Finland finns uppskattningsvis 1,3 miljoner båtar. Det är svårt att bortskaffa gamla båtar, i synnerhet glasfiberbåtar, som inte längre används. Att använda båtarna inom energiproduktionen är rätt ineffektivt eftersom upp till hälften av båtens massa förbränns till aska. Under de senaste åren har återvinningen av glasfiber utvecklats och det har använts som beståndsdel bland annat i cementproduktion.

I projektet kartläggs först genom enkätundersökningar antalet övergivna (okänd ägare) och kasserade (känd ägare) båtar. Avsikten är att uppgifterna om enkätresultaten och de förslag till utvecklingsbehov inom avfallshanteringen som lämnats av båtfarare och yrkessamfund ska offentliggöras i september 2023. 

I den andra fasen utreds de bästa metoderna för att ordna avfallshanteringen av glasfiberbåtar och möjligheterna att återvinna båtarna. I utredningen utnyttjas synpunkter från företag inom branschen och internationella exempel. Slutsatserna och rekommendationerna om hur insamlingen och avfallshanteringen av kasserade och övergivna glasfiberbåtar kan utvecklas kommer att publiceras före utgången av året.

Separata enkäter till medborgare och yrkespersoner

Enkäten om kasserade och övergivna båtar riktar sig i synnerhet till kommuninvånare, stugägare och båtfarare i kustområdet. 

För yrkespersoner och aktörer inom branschen, såsom båtförsäljare, hamnar, varv och avfallsbehandlare, finns en egen enkät:

Enkäterna kan besvaras fram till den 20.8.2023. Mer information på webbsidan Kartläggningsarbete för att påskynda avfallshanteringen av nedlagda och övergivna glasfiberbåtar.

Snabbare avfallshantering av övergivna glasfiberbåtar ingår i statsrådets Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027.

Uppdraget utförs av Macon Oy.

Mer information:

Miljöministeriet: Henna Rinne, specialsakkunnig, tfn 0295 250 214, [email protected]

Macon Oy: Aleksi Rautavuori, ledande sakkunnig, tfn 040 6317141, [email protected]