Hoppa till innehåll
Media

En tjänstemannarbetsgrupp för nödvändig pendeltrafik och annan trafik har tillsatts för att bedöma inresa för arbetstagare i exceptionella situationer

arbets- och näringsministerietinrikesministerietjord- och skogsbruksministerietkommunikationsministerietmiljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2020 10.26 | Publicerad på svenska 6.4.2020 kl. 10.06
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 25 mars 2020 en gemensam tjänstemannaarbetsgrupp för ministerierna för att utreda möjligheterna till inresa för arbetstagare inom kritiska branscher i dessa exceptionella tider med coronaviruset.

För att minska spridningen av coronaviruset beslutade statsrådet den 17 mars 2020 att begränsa gränstrafiken mellan den 19 mars och den 14 april 2020 så att endast nödvändig pendeltrafik mellan utlandet och Finland eller annan sådan trafik till Finland som särskilt fastställts vara nödvändig är tillåten.Ordförande för gruppen är arbets- och näringsministeriets migrationsdirektör Sonja Hämäläinen.

Genom inrättandet av en sektorsövergripande arbetsgrupp säkerställs att folkhälsan prioriteras vid fastställandet av nödvändig trafik. Tjänstemannaarbetsgruppen har i uppgift är att bedöma och komma med en gemensam tjänstemannasyn på vad som är nödvändig pendeltrafik mellan utlandet och Finland och annan trafik till Finland vid undantagstillstånd med tanke på försörjningsberedskapen och i begränsad utsträckning arbetsmarknadens funktion.

Utgångspunkten vid granskning av nödvändig trafik är att man i regel släpps in i Finland endast av orsaker som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen. Ett kontinuerligt samarbete mellan myndigheter är centralt för arbetsgruppens verksamhet. I sitt arbete beaktar arbetsgruppen de beredskapsåtgärder som bereds vid olika ministerier och instanser.

I enlighet med Gränsbevakningsväsendets gällande anvisning begränsas inte gränsövergången för yrkesutbildade personer eller forskare inom hälso- och sjukvården, anställda inom äldreomsorgen, anställda inom godstrafiken, diplomater som arbetar inom de naturliga pendlingsregionerna vid gränsen mot Sverige och Norge, personer som arbetar i internationella organisationer, militärpersoner, personer som arbetar inom humanitärt bistånd eller personer för vilka det är av avgörande vikt med tanke på personens verksamhet eller behov. Begränsningarna gäller medborgarna i alla EU/EES-stater och tredjeländer vid de inre och yttre gränserna. Syftet med begränsningen är att resandet till Finland ska minska.

Till arbetsgruppen har utöver företrädare för arbets- och näringsministeriet även kallats företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, utrikesministeriet, kommunikationsministeriet, Försörjningsberedskapscentralen, Migrationsverket och Gränsbevakningsväsendet.

Arbetsgruppen inleder arbetet den 25 mars 2020 och arbetet varar så länge som den exceptionella situationen och begränsningen av gränsövergången gäller. Arbetsgruppens mandatperiod och uppgift bedöms på nytt i takt med att situationen framskrider.

Arbetsgruppen för bedömning av nödvändig pendeltrafik mellan utlandet och Finland och annan trafik till Finland

Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, arbets- och näringsministeriet, ordförande

Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, vice ordförande

Medlemmar

Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet

Veli-Pekka Reskola, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet

Anna Similä, strategidirektör, kommunikationsministeriet

Jorma Kantola, lagstiftningsråd, inrikesministeriet

Leena Liukkonen, biträdande avdelningschef, utrikesministeriet

Teppo Lehtinen, överdirektör, miljöministeriet

Marja-Terttu Mäkiranta, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet

Tapani Aaltela, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet

Anna Hyppönen, resultatområdesdirektör, Migrationsverket

Tomi Lounema, verkställande direktör, Försörjningsberedskapscentralen

Max Janzon, överinspektör, staben för gränsbevakningsväsendet

Laura Lindeman, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Leena Mäkipää, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Laura Perheentupa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Kristel Stenman-Huuskonen, projektchef, arbets- och näringsministeriet

Sekretariatet

Pipa Turvanen, projektchef, arbets- och näringsministeriet, sekreterare

Ytterligare upplysningar:
migrationsdirektör Sonja Hämäläinen, arbets- och näringsministeriet, tel. 029 504 7112
regeringsråd, Olli Sorainen, arbets- och näringsministeriet, tel. 029 504 8022