Hyppää sisältöön
Media

Välttämättömän työmatka- ja muun liikenteen virkamiestyöryhmä asetettu arvioimaan työntekijöiden maahantuloa poikkeustilanteessa

liikenne- ja viestintäministeriömaa- ja metsätalousministeriösisäministeriösosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriöulkoministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2020 10.26
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut 25.3.2020 ministeriöiden yhteisen virkamiestyöryhmän kartoittamaan välttämättömien alojen työntekijöiden maahantuloa koronaviruksen aikaisessa poikkeustilanteessa.

Valtioneuvosto on 17.3.2020 päättänyt rajoittaa rajaliikennettä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 19.3. - 13.4.2020 siten, että vain välttämätön työmatkaliikenne tai muu erikseen määritelty välttämätön liikenne Suomeen sallitaan.

Poikkihallinnollisen työryhmän perustamisella varmistetaan, että kansanterveys on etusijalla välttämättömän liikenteen määrittelyssä. Virkamiestyöryhmän tehtävänä on arvioida ja tuottaa yhteistä virkamiesnäkemystä siitä, mikä on huoltovarmuuden ja rajatusti työmarkkinoiden toiminnan kannalta välttämätöntä työmatka- ja muuta liikennettä poikkeustilan aikana. Ryhmän puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen.

Lähtökohtana välttämättömän liikenteen tarkastelussa on se, että Suomeen pääsee pääsääsääntöisesti ainoastaan huoltovarmuuden kannalta välttämättömistä syistä. Viranomaisten välinen jatkuva yhteistyö on keskeistä työryhmän toiminnalle. Työryhmä ottaa työssään huomioon eri ministeriöissä ja tahoilla valmisteilla olevat varautumistoimenpiteet.

Rajavartiolaitoksen voimassaolevan ohjeen mukaisesti rajanylitystä ei rajoiteta, jos on kyse terveydenhuollon ammattilaisista tai tutkijoista, vanhusten hoitotyöntekijöistä, tavaraliikenteen työntekijöistä, Ruotsin ja Norjan rajalla luontaisella työssäkäyntialueilla työskentelevistä, diplomaateista, kansainvälisten järjestöjen työntekijöistä, sotilaista, humanitaarisen avun työntekijöistä tai työntekijöistä, joiden toiminta tai tarve on olennaisen tärkeää. Rajoitus koskee sekä EU/ETA-valtioiden että kolmansien maiden kansalaisia sisä- ja ulkorajoilla. Rajoituksen tarkoitus on, että matkustaminen Suomeen vähenee.

Työryhmään on kutsuttu työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi edustus maa- ja metsätalousministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, ympäristöministeriöstä, ulkoministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Huoltovarmuuskeskuksesta, Maahanmuuttovirastosta sekä Rajavartiolaitokselta.

Työryhmän toimikausi alkaa 25.3.2020 ja kestää poikkeustilanteen keston ja rajanylitysliikenteen rajoittamisen ajan. Työryhmän toimikautta ja tehtävää arvioidaan tilanteen edetessä.

Välttämättömän työmatka- ja muun liikenteen arvioinnin työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja: 
maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö, puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja:
hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö, varapuheenjohtaja

Työryhmän jäsenet

neuvotteleva virkamies Sanna Paanukoski, maa- ja metsätalousministeriö
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö
strategiajohtaja Anna Similä, liikenne- ja viestintäministeriö
lainsäädäntöneuvos, Jorma Kantola, sisäministeriö
apulaisosastopäällikkö Leena Liukkonen, ulkoministeriö
ylijohtaja Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö
hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija Tapani Aaltela, sosiaali- ja terveysministeriö
johtava asiantuntija Laura Lindeman, työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija Leena Mäkipää, työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija Laura Perheentupa, työ- ja elinkeinoministeriö
projektipäällikkö Kristel Stenman-Huuskonen, työ- ja elinkeinoministeriö
tulosalueen johtaja Anna Hyppönen, Maahanmuuttovirasto
toimitusjohtaja Tomi Lounema, Huoltovarmuuskeskus
ylitarkastaja Max Janzon, Rajavartiolaitoksen esikunta

Sihteeristö
projektipäällikkö Pipa Turvanen, työ- ja elinkeinoministeriö, sihteeri

Lisätiedot:
maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, p. 029 504 7112
hallitusneuvos Olli Sorainen, TEM, p. 029 504 8022