Hoppa till innehåll
Media

Starkt stöd för fortsättning på EU:s agenda för städer och territoriella agenda

arbets- och näringsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2019 16.47 | Publicerad på svenska 18.10.2019 kl. 10.08
Nyhet
Katunäkymä

EU-agendan för städer har på ett lyckat sätt bidragit till att städernas röst hörs i beredningen av olika europeiska politikområden. Den har också aktiverat informationsutbytet inom många områden, till exempel diskussionen om städernas cirkulära ekonomi. EU:s territoriella agenda har för sin del främjat hållbar regional utveckling i olika typer av regioner. En bättre framtid för alla regioner och människor kan uppnås genom ett närmare samarbete än tidigare.

Det rådde stark enighet om dessa frågor vid mötet mellan generaldirektörerna med ansvar för territoriell sammanhållning och stadsfrågor i Helsingfors den 16–17 oktober. Mötet ingick i programmet för Finlands EU-ordförandeskap.

Agendorna revideras före utgången av 2020

Man vill förlänga både agendan för städer och den territoriella agendan och förbättra deras verksamhetssätt. Generaldirektörerna anser att det är viktigt att behålla tillvägagångssättet nerifrån upp i agendan för städer, men att agendans temapartnerskap behöver mer handledning och praktiska resurser.

EU-agendan för städer har bara genomförts i tre år, men den har lyckats skapa ett nytt sätt där städerna, kommissionen och medlemsländerna tillsammans identifierar och löser städernas särskilda frågor. I Helsingfors diskuterades agendan för städer för första gången utifrån den pågående utvärderingen.

De nuvarande partnerskapen i agendan för städer upphör före 2021. Vid mötet behandlades också Finlands förslag till en ny färdplan för agendan. Till följd av diskussionen beslutade generaldirektörerna att inleda en precisering av den föreslagna färdplanen.

Följande förslag till huvudteman för den territoriella agendan, som ska revideras, har lagts fram:

  • ett mer balanserat och jämlikt Europa
  • mer fungerande områden med de bostäder, den service och den trafikinfrastruktur som behövs samt arbetstillfällen
  • en hållbarare och hälsosam miljö, som förebygger klimatförändringar och försämringen av naturens mångfald.

Målet är att under det tyska ordförandeskapet revidera agendorna före ministermötet i Leipzig i slutet av 2020.

Finland inbjöd till att ansluta sig till ett gemensamt uttalande på EU-nivå

I Helsingfors bjöd Finland in medlemsländerna och andra parter att ansluta sig till ett gemensamt uttalande, som görs av städerna, medlemsländerna och på EU-nivå, om att påskynda städernas digitala lösningar.

Diskussionen mellan generaldirektörerna om och resultaten av ordförandeskapsperiodens tidigare arbete kring digitala innovationer i städerna kommer att sammanställas till ordförandeskapets slutsatser, som också ska innehålla fortsatta åtgärder.

Mer information

Olli Voutilainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 919
Juhana Rautiainen, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 075
Olli Maijala, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 174