Hyppää sisältöön
Media

EU:n kaupunki- ja alueellisen agendan jatkolle vahva tuki

työ- ja elinkeinoministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2019 16.47
Uutinen
Katunäkymä

EU:n kaupunkiagenda on tuonut onnistuneesti kaupunkien äänen mukaan eri eurooppalaisten politiikkojen valmisteluun ja aktivoinut monien aihepiirien tiedonvaihtoa, esimerkiksi keskustelua kaupunkien kiertotaloudesta. EU:n alueellinen agenda puolestaan on edistänyt kestävää aluekehitystä erityyppisillä alueilla. Parempi tulevaisuus kaikille alueille ja ihmisille voidaan saavuttaa entistä tiiviimmällä yhteistyöllä.

Näistä vallitsi vahva yksimielisyys Helsingissä 16.–17.10. koolla olleiden kaupunkipolitiikan ja alueellisen koheesion ylijohtajien kokouksessa. Kokous kuului Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmaan.

Agendat uudistetaan vuoden 2020 loppuun mennessä

Kaupunkiagendaa ja alueellista agendaa halutaan jatkaa ja niiden toimintatapaa parantaa. Ylijohtajien mielestä kaupunkiagendan alhaalta ylös -lähestymistapa on tärkeä säilyttää, mutta agendan teemakumppanuudet tarvitsevat lisää ohjausta ja käytännön resursseja.

EU:n kaupunkiagendaa on toteutettu vasta kolme vuotta, mutta se on onnistunut luomaan uuden tavan tunnistaa ja ratkoa kaupunkien, komission ja jäsenmaiden kesken kaupunkien erityiskysymyksiä. Helsingissä kaupunkiagendasta keskusteltiin ensimmäisen kerran käynnissä olevan arvioinnin pohjalta.

Nykyiset kaupunkiagendan kumppanuudet päättyvät vuoteen 2021 mennessä. Kokouksessa käsiteltiinkin Suomen ehdotusta agendan uudeksi tiekartaksi. Keskustelun tuloksena ylijohtajat päättivät käynnistää ehdotetun tiekartan täsmentämisen.

Uudistettavan alueellisen agendan pääteemoiksi on ehdolla

  • tasapainoisempi ja tasa-arvoisempi Eurooppa
  • toimivammat alueet, joissa on asunnot, palvelut ja liikenneinfrastruktuuri kunnossa sekä työtä tarjolla tekijöille sekä 
  • kestävämpi ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden heikentämistä ehkäisevä terveellinen ympäristö. 

Tavoitteena on uudistaa agendat Saksan puheenjohtajakaudella loppuvuodesta 2020 pidettävään Leipzigin ministerikokoukseen mennessä.

Suomi kutsui liittymään EU-tason yhteiseen julkilausumaan

Suomi kutsui Helsingissä jäsenmaat ja muut osapuolet yhtymään kaupunkien, jäsenmaiden ja EU-tason yhteiseen julkilausumaan, joka koskee kaupunkien digitaalisten ratkaisujen vauhdittamista.

Ylijohtajien käymä keskustelu ja puheenjohtajakauden aiempi työ kaupunkien digitaalisista innovaatioista kootaan puheenjohtajamaan johtopäätöksiksi, jotka sisältävät myös jatkotoimia.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Olli Voutilainen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0295 064 919
erityisasiantuntija Juhana Rautiainen, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 075
neuvotteleva virkamies Olli Maijala, ympäristöministeriö. puh. 0295 250 174