Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp tillsatt för att utreda konjunkturläget inom bostadsbyggandet

finansministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2023 13.03
Pressmeddelande
Rakennuksia.

Syftet med utredningen är att undersöka det avtagande bostadsbyggandets betydelse för den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och ett tillräckligt utbud av bostäder.

Finansministeriet och miljöministeriet tillsätter en arbetsgrupp vars mål är att utreda konjunkturläget inom bostadsbyggandet och dess inverkan på den samhällsekonomiska utvecklingen. Arbetsgruppen ska också bedöma eventuella nödvändiga åtgärder. 

Bostadsbyggandet, som varit livligt under tidigare år, beräknas minska betydligt i år och nästa år. Variationerna hos byggandet av bostäder har betydelse för den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen samt för ett tillräckligt utbud av bostäder. 

Arbetsgruppen behandlar också den faktiska utvecklingen inom bostadsbyggandet samt utsikterna och läget inom övrigt byggande i Finland och på andra håll. 
Arbetsgruppen har företrädare för finansministeriet och miljöministeriet och rapporterar under sitt arbete till finansminister Riikka Purra och miljö- och klimatminister Kai Mykkänen

Arbetsgruppen ska slutföra utredning före budgetförhandlingarna hösten 2023. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 5 oktober.    

Ytterligare information

Lauri Kajanoja, finanspolitisk samordnare, finansministeriet, tfn 0295 530 554, lauri.kajanoja(a)gov.fi

Teppo Lehtinen, avdelningschef, överdirektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 157, teppo.lehtinen(a)gov.fi