Hyppää sisältöön
Media

IPBES hakee nuoria asiantuntijoita osallistumaan arviointiraporttiin koskien liiketoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2022 15.49
Uutinen

Hallitustenvälinen biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita koskeva tieteen ja politiikan välinen IPBES-paneeli pyytää jäsenvaltioita nimeämään nuoria asiantuntijoita ehdokkaiksi osallistumaan liiketoimintaa ja biodiversiteettiä koskevan arviointiraportin laadintaan osana IPBESin Fellowship -ohjelmaan. Ilmoitathan kiinnostuksestasi 19.10.2022 mennessä.

Arviointiraportin tarkoituksena on koota yhteen ja luokitella tietoa siitä, kuinka liiketoiminta ja taloudelliset instituutiot ovat riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta ja kuinka nämä vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi tarkoituksena on arvioida menetelmiä, joilla näitä vaikutuksia ja riippuvuuksia voidaan mitata.

IPBESin Fellowship -ohjelma on kohdistettu uran alkuvaiheessa oleville asiantuntijoille, jotka toivovat saavansa kokemusta IPBES työhön osallistumalla. Valitut asiantuntijat osallistuvat arviointiraportissa sen luvun laadintaan, johon tulevat valituiksi. Asiantuntijat osallistuvat kirjoittajatapaamisiin ja saavat syventävää opastusta IPBESin arviointiprosesseista sekä tieteen ja politiikan välisestä vuorovaikutuksesta. Nuorille asiantuntijoille osoitetaan lisäksi mentori.

IPBES etsii ohjelmaan nuoria asiantuntijoita, joilla on asiantuntemusta luonnon monimuotoisuuden ja yritystoiminnan välisistä yhteyksistä. Kyseeseen tulevat kaikki liiketoiminnan ja talouden sektorit, kuten maa- ja metsätalous, ruoantuotanto, kalastus, vesitalous, virkistys ja matkailu, farmasia, energia, infrastruktuuri ja kaivosteollisuus. Asiantuntijoita etsitään monipuolisesti eri tieteenaloilta kuten laskentatoimi, ekologia, ilmastotiede, talous, rahoitus, hydrologia, oikeustiede, muotoilu, insinööritieteet, kansanterveys, riskinarviointi ja kauppa.

Suomen ehdokkaiden nimeämisestä vastaa ympäristöministeriö. Uran alkuvaiheessa olevia asiantuntijaehdokkaita pyydetään lähettämään julkaisuluettelon sisältävä CV ja lyhyt perustelu ehdokkuudelle Suvi Borgströmille (yhteystiedot alla) 19.10. kello 23.00 mennessä. Hakijoihin ollaan yhteydessä pian hakuajan päättymisen jälkeen. IPBES-työtä tehdään pro bono -periaatteella.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

IPBES on 2012 perustettu YK:n alainen riippumaton hallitustenvälinen elin. Sen tarkoituksena on vahvistaa tieteen ja politiikan vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa kysymyksissä monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi sekä ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen turvaamiseksi pitkällä aikavälillä. IPBES laatii alueellisia ja globaaleja raportteja biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita sekä niiden yhteyksiä koskevan tiedon pohjalta, kokoaa ja priorisoi tieteellistä tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi, edistää uuden tiedon hankkimista tekemällä yhteistyötä tiedeyhteisön, päätöksentekijöiden ja rahoittajien kanssa sekä mobilisoi rahoitusta tunnistettujen prioriteettien mukaisesti. IPBESin jäsenenä on tällä hetkellä 139 valtiota. Suomen yhteystahona toimii ympäristöministeriö.

Lisätietoja:

Suvi Borgström
erityisasiantuntija
p. 0295250342
[email protected]

Marianne Aulake
Kansallisen IPBES-työryhmän sihteeri, tutkija
[email protected]
p. 029 525 2116