Hyppää sisältöön
Media

Haku asiantuntijaksi IPBESin liiketoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta koskevaan arviointiraporttiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.8.2022 10.41
Uutinen

Hallitustenvälinen biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita koskeva tieteen ja politiikan välinen IPBES-paneeli pyytää jäsenvaltioita nimeämään ehdokkaita asiantuntijoiksi liiketoimintaa ja biodiversiteettiä koskevan arviointiraportin laadintaan. Arviointiraportin tarkoituksena on koota yhteen ja luokitella tietoa siitä, kuinka liiketoiminta ja taloudelliset instituutiot ovat riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta ja kuinka nämä vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi tarkoituksena on arvioida menetelmiä, joilla näitä vaikutuksia ja riippuvuuksia voidaan mitata. Ilmoita kiinnostuksestasi 12.10.2022 mennessä.

IPBES etsii arviointityöhön asiantuntijoita ja ammatinharjoittajia, joilla on asiantuntemusta luonnon monimuotoisuuden ja yritystoiminnan välisistä yhteyksistä. Kyseeseen tulevat kaikki liiketoiminnan ja talouden sektorit, kuten maa- ja metsätalous, ruoantuotanto, kalastus, vesitalous, virkistys ja matkailu, farmasia, energia, infrastruktuuri ja kaivosteollisuus. Asiantuntijoilla voi olla tausta tieteessä, hallinnossa, yritystoiminnassa, teollisuudessa tai kansalaisyhteiskunnassa. Asiantuntijoita etsitään monipuolisesti eri tieteenaloilta kuten laskentatoimi, ekologia, ilmastotiede, talous, rahoitus, hydrologia, oikeustiede, muotoilu, insinööritieteet, kansanterveys, riskinarviointi ja kauppa.

Suomen ehdokkaiden nimeämisestä vastaa ympäristöministeriö. Asiantuntijaehdokkaita pyydetään lähettämään julkaisuluettelon sisältävä CV ja lyhyt perustelu ehdokkuudelle Suvi Borgströmille 12.10. kello 23.00 mennessä. IPBES-työtä tehdään pro bono -periaatteella. Kiinnostuneita asiantuntijoita pyydetään perehtymään IPBES:in arviointityöhön osallistuvien rooleja ja velvollisuuksia koskevaan dokumenttiin ennen hakemuksen jättämistä.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

IPBES on 2012 perustettu YK:n alainen riippumaton hallitustenvälinen elin. Sen tarkoituksena on vahvistaa tieteen ja politiikan vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa kysymyksissä monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi sekä ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen turvaamiseksi pitkällä aikavälillä. IPBES laatii alueellisia ja globaaleja raportteja biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita sekä niiden yhteyksiä koskevan tiedon pohjalta, kokoaa ja priorisoi tieteellistä tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi, edistää uuden tiedon hankkimista tekemällä yhteistyötä tiedeyhteisön, päätöksentekijöiden ja rahoittajien kanssa sekä mobilisoi rahoitusta tunnistettujen prioriteettien mukaisesti. IPBESin jäsenenä on tällä hetkellä 139 valtiota. Suomen yhteystahona toimii ympäristöministeriö.

Lisätietoja:

Suvi Borgström
erityisasiantuntija
p. 0295250342
[email protected]

Marianne Aulake
Kansallisen IPBES-työryhmän sihteeri, tutkija
p. 029 525 2116
[email protected]