Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen


Euroopan komissio julkaisi 15.12.2021 ehdotuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisesta osana laajaa 55-ilmastopakettia. Ehdotus sisältää sekä nykyisten energiatehokkuustoimien tehostamista että uusia avauksia. Ehdotuksella olisi toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia myös Suomelle. Linkit komission materiaaleihin löytyvät alta. 

Suomen kanta komission ehdotukseen

Valtioneuvosto toimitti 31.3.2022 eduskunnalle ehdotuksensa Suomen kannaksi komission ehdotukseen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamiseksi. Lopullisen päätöksen Suomen kannasta tekee eduskunta. 

Lisätietoja

Maarit Haakana, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen 0295250069  


Sari Rapinoja, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen 0295250320