Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen


Euroopan komissio julkaisi 15.12.2021 ehdotuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisesta osana laajaa 55-ilmastopakettia. Ehdotus sisältää sekä nykyisten energiatehokkuustoimien tehostamista että uusia avauksia. Ehdotuksella olisi toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia myös Suomelle. Linkit komission materiaaleihin löytyvät alta. 

Euroopan komissio julkaisi 18.5.2022 REPowerEU-suunnitelman, jonka tavoitteena on katkaista riippuvuus Venäjältä tuotavista fossiilisista polttoaineista mahdollisimman pian sekä nopeuttaa siirtymää puhtaaseen energiaan. Yhtenä osana REPower-suunnitelmaa komissio ehdottaa aurinkoenergian käytön edistämisen lisäämistä uudistettavaan rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin.

Suomen kanta komission ehdotukseen

Valtioneuvosto toimitti 31.3.2022 eduskunnalle ehdotuksensa Suomen kannaksi komission ehdotukseen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamiseksi. Lopullisen päätöksen Suomen kannasta tekee eduskunta. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Valtioneuvosto toimitti 8.7.2022 eduskunnalle ehdotuksensa Suomen kannaksi komission ehdotukseen lisätä aurinkoenergian käytön edistäminen uudistettavaan rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin.

Lisätietoja

Maarit Haakana, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen 0295250069  


Sari Rapinoja, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen 0295250320