Hoppa till innehåll
Media

Villkoren inom BSP-systemet förbättras – ändringarna träder i kraft i början av 2023

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.53
Pressmeddelande

Republikens president Sauli Niinistö har i dag den 8 juli 2022 stadfäst lagar med syfte att förbättra villkoren inom bostadssparpremiesystemet. Syftet med de nya villkoren inom BSP-systemet är att främja möjligheterna till ägarboende för personer i olika livssituationer.

I den nya lagen om bostadssparpremier höjs den övre åldersgränsen för ingående av bostadssparavtal från nuvarande 39 år till 44 år. Dessutom kan också en sambo under vissa förutsättningar i fortsättningen jämställas med en make när den ena sambon har fyllt 45 år.

Lagen om räntestöd för anskaffande av ägarbostad ändrades så att användningen av två BSP-lån för anskaffning av en gemensam bostad också ökar lånets maximibelopp. I fortsättningen kan ett räntestödslån som är 50 procent större beviljas när båda bostadsköparna använder sina egna ASP-lån vid köpet.

Maximibeloppet för statens borgensansvar enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån höjdes från 50 000 euro till 60 000 euro.

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Mer om ämnet

Mer information

Anu Karjalainen
lagstiftningsråd
029 525 0067
[email protected]

Maria Ohisalo