Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Övervakningen av markens tillstånd i Finland bör utvecklas

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2023 10.03 | Publicerad på svenska 19.6.2023 kl. 16.07
Pressmeddelande
Kuvassa lähikuva maaperästä kohoavista versoista.
Foto: Rodeo

Den färska MaaTieto-utredningen sammanställer information om marken i Finland. Enligt utredningen är övervakningen av markens tillstånd fortfarande delvis bristfällig och kontinuiteten i övervakningen av skogsmarker bör tryggas. Utredningen stöder förberedelserna inför förhandlingarna med EU-medlemsländerna om markdirektivet.

En frisk mark är en väsentlig del av bekämpningen av såväl klimatförändringen som förlusten av biologisk mångfald och är en förutsättning för människors välbefinnande och livsmedelstrygghet. Miljöministeriet har publicerat en utredning med information om markens nuvarande tillstånd i Finland och om övervakningen av marken. I MaaTieto-utredningen granskades markens tillstånd på åker- och skogsmark, myrar och i stads- och tätortsområden. Markförorening granskades också som ett eget tema. 

Enligt utredningen är kontinuiteten i övervakningen av åkermarkerna tryggad, men utöver detta bör också kontinuiteten i övervakningen av skogsmarkerna tryggas. När det gäller förorenade markområden har kartläggnings- och informationssystemen bedömts vara heltäckande på europeisk nivå.

Med övervakning av marken avses regelbunden och långvarig insamling av information om marken i syfte att särskilja de förändringar i marken som orsakas av mänsklig verksamhet från naturens egna mekanismer. I utredningen bedöms det att övervakningen kan utvecklas till exempel genom att man tar i bruk genteknologiska verktyg för att övervaka markens mångfald. Med hjälp av genteknik kan man till exempel identifiera olika arter utifrån gener.

I utredningen bedömdes också övervakningen av åkermarkerna och kostnaderna för sanering av förorenad mark. Dessutom granskades styrmedlen för jord- och skogsbruk, förorenad mark och markanvändning med tanke på marken. I utredningen identifierades möjligheterna och behoven att utveckla styrmedlen för jord- och skogsbruket.

Utredningen har utarbetats av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Geologiska forskningscentralen.

EU-kommissionen publicerar i juli ett förslag till direktiv om markhälsa

EU-kommissionen bereder för närvarande ett förslag till direktiv om markhälsa (Soil Health Law). Avsikten är att förslaget ska offentliggöras i början av juli, och utredningen stöder förberedelserna inför förhandlingarna med EU-medlemsländerna om markdirektivet.

Direktivförslaget är ett led i genomförandet av den markstrategi som EU-kommissionen publicerade 2021. Enligt markstrategin är 60–70 procent av marken i EU inte frisk. Marken har försämrats bland annat till följd av ohållbar markanvändning, överexploatering av marken och olika utsläpp. Strategins ambitiösa vision är att alla EU:s markekosystem ska vara friska och mer motståndskraftiga senast 2050. Detta förutsätter att markens hälsa förbättras under detta årtionde.

Mer information:

MaaTieto-projektet
Teija Haavisto
Specialplanerare, Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 137

Markdirektivet
Outi Honkatukia
Chef för klimatenheten, miljöministeriet
tfn 050 341 1758
[email protected]