Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Med tätt samarbete kan bostadslösheten avskaffas senast 2027

miljöministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2023 9.01 | Publicerad på svenska 10.2.2023 kl. 15.22
Pressmeddelande

I en utredning som miljöministeriet beställt granskas utvecklingen av bostadslösheten och hur bostadslösheten kan avskaffas. Utredaren Juha Kaakinen uppmuntrar till att fortsätta arbetet enligt principen Bostad först och att utveckla det så att stödet är lättillgängligt och att det på ett mångsidigt sätt tjänar att motverka bostadslösheten, som har många olika orsaker. Särskild uppmärksamhet ska ägnas de grupper som behöver mest service och stöd.

– I dag råder det stor enighet om att bostadslösheten ska avskaffas i Finland, men i tiden ansågs det vara ett utopistiskt mål. Nu behövs bara konkreta åtgärder. Vi behöver ett nationellt program för att avskaffa bostadslösheten senast 2027. Det är viktigt att alla partier förbinder sig till ett sådant program och de resurser som behövs för det, understryker miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Finland har lyckats få bostadslösheten att minska

Finland är det enda landet i Europa som har lyckats minska bostadslösheten. Vid sidan av Finland kan man se en positiv utveckling i Norge och under den senaste tiden också i Danmark och Skottland.

Enligt statistik från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) sjönk antalet ensamstående bostadslösa med 54 procent och antalet långtidsbostadslösa med 68 procent åren 2008–2022.

I november 2022 fanns det 3 686 ensamstående bostadslösa och 1 133 långtidsbostadslösa i Finland. Från och med år 2021 minskade antalet bostadslösa: antalet ensamstående bostadslösa var 262 färre och antalet långtidsbostadslösa 185 färre. Det som är oroväckande är att efter 2021 har bostadslösheten bland unga under 25 år ökat.

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är målet att halvera bostadslösheten senast 2023 och att avskaffa den senast 2027. Under jämförelseåret 2018 fanns det 4 882 ensamstående bostadslösa och 159 bostadslösa familjer. Trots att halveringen av bostadslösheten ännu inte har förverkligats är det enligt utredningen ett realistiskt mål att avskaffa den senast 2027.

– Det långsiktiga arbetet har gett resultat och en stor grupp yrkesmänniskor som är engagerade för det gemensamma målet inger hopp. En stark samarbetskultur och politisk vilja har gjort det möjligt att minska bostadslösheten och gör målet att avskaffa den till ett helt realistiskt mål, konstaterar utredaren Juha Kaakinen. Att avskaffa bostadslösheten innebär i praktiken att det inte längre finns personer som bor utomhus i Finland och att ingen skickas från en instans till bostadslöshet.

Det behövs mångprofessionellt stöd med låg tröskel

I utredningen föreslås att arbetet enligt principen Bostad först fortsätter: för att få en bostad krävs det ingen förändring i livsstilen eller ett tillfrisknande. I utredningen föreslås att förhållningssättet vidareutvecklas så att man stärker förståelsen för de bostadslösas situation, bemöter dem med respekt och har ett arbetssätt som främjar rehabilitering. Särskild vikt ska läggas vid att nå och hjälpa de mest utsatta och marginaliserade.  

Sakkunniggruppen som hörts för arbetet anser att det är viktigt att staten deltar aktivt och att avskaffandet av bostadslösheten görs till en gemensam angelägenhet. För att avskaffa bostadslösheten krävs ett nytt slags partnerskap och samarbete, där välfärdsområdena och kommunerna har en avgörande roll. Närservice måste fortfarande fås, även om ansvaret för att ordna service nu vilar på välfärdsområdets bredare axlar.

Uppmärksamhet ska fästas vid decentraliserade, mobila och specialiserade tjänster, särskilt för att hjälpa de långtidsbostadslösa. Dessutom måste man se till att det inte kommer några nya bostadslösa, även om risken att förlora bostaden av ekonomiska skäl hotar alltfler. Därför är sektorsövergripande boenderådgivning och förebyggande av vräkning viktigt.

I utredningen föreslås ett nationellt program som ska stärka samordningen och finansieringen. Ett centralt utvecklingsobjekt är permanenta boendelösningar och boendejourer med vilka syftet är att minimera de tillfälliga lösningarna. Dessutom behövs det mer forskning och bättre utnyttjande av bostäder som står tomma.

Ytterligare information

Heikki Isotalo
ministerns specialmedarbetare
040 8617 204
[email protected]

Juha Kaakinen
utredare                                                                                                                                                 tfn 050 670 88

Maria Ohisalo