Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Bristen på kommunala planläggare kan avhjälpas genom att utveckla utbildningen och arbetsförhållandena

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2023 9.03
Pressmeddelande

I många finländska kommuner råder det brist på yrkesutbildade personer inom planläggning. Friktionen inom planläggningen och de andra tillståndsprocesserna inom den offentliga förvaltningen fördröjer beslutsfattandet och försvårar genomförandet av planer. Enligt en färsk utredning kan bristen på planläggare avhjälpas särskilt genom att utveckla fortbildningen.

Våren 2023 genomförde miljöministeriet en enkät till kommunerna om planläggningsresurserna och kallade arkitekten Matti Vatilo att utreda vilka slutsatser man kan dra av kommunernas svar.

I utredningen granskas planläggningens föränderliga verksamhetsmiljö, antalet planläggningsexperter och deras utbildningsbakgrund, organiseringen av planläggningsuppgifterna, personalresursernas tillräcklighet och planläggningsuppgifternas dragningskraft.

Enligt utredningen är bristen på planläggare ett resultat av många olika fenomen. Arbetet blir mer komplicerat. Åldersklasserna minskar. Det finns allt fler intressanta karriärvägar, och kommunernas dragningskraft och hållkraft som arbetsgivare är inte alltid den bästa möjliga. Utbildningen av planläggare skulle också behöva utvecklas.

Enligt utredningen går de viktigaste lösningarna på bristen på planläggare ut på att utveckla fortbildningen, den examensinriktade fortbildningen och tilläggsutbildningen och att samarbeta med högskolor. Andra lösningar går ut på att till exempel utveckla lönepolitiken, arbetsförhållandena och mentorskapet och att öka antalet juniortjänster. I små kommuner kan situationen också avhjälpas genom en ökning av antalet gemensamma planläggartjänster och reform och inledande av områdesarkitektsverksamhet.

Genom planeringen av områdesanvändningen löser man till exempel de utmaningar som den gröna omställningen och urbaniseringen medför. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo ska också målsatta handläggningstider fastställas för de planläggnings-, byggnads-, miljö- och vattentillståndsprocesser som krävs för investeringarna samt för behandlingen av besvär som gäller dem. Detta förutsätter tillräckliga resurser för såväl planläggningen som andra tillståndsärenden.

”Det var intressant att få se att bristen på planläggare är en realitet såväl i stora städer som i små kommuner. Antalet sökande påverkas naturligtvis av uppfattningen om arbetsgivaren, men också av att det inte finns tillräckligt med sådana experter som kommunerna letar efter. En klar slutsats är att det finns ett stort behov av snabbverkande fortbildning”, säger utredaren Matti Vatilo.

Mer information

Mika Ristimäki
Specialsakkunnig, miljöministeriet
tfn 0295 250 188
[email protected]

Matti Vatilo
utredare, arkitekt
tfn 040 506 1168
[email protected]