Hoppa till innehåll
Media

Avustushaku
Utlysningen av understöd för testning av datasystemet för den byggda miljön har öppnats

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2023 9.53 | Publicerad på svenska 5.5.2023 kl. 14.42
Pressmeddelande

Kommuner och landskapsförbund kan ansöka om understöd från miljöministeriet för att reformera informationshanteringen inom ramen för en samtestning av datasystemet för den byggda miljön. Syftet med testningen är att säkerställa att datasystemet för den byggda miljön fungerar som det ska för användarna. Vid testningen säkras det att systemen fungerar smidigt inom processerna för den byggda miljön bland annat när det gäller byggnadstillsynen och planläggningen. Understöd kan sökas av kommunerna 5.5–31.8.2023 och av landskapsförbunden 15.5–31.8.2023.

Datasystemet för den byggda miljön utvecklas för närvarande under ledning av Finlands miljöcentral. Vid samtestningen får kommunerna och landskapsförbunden tillsammans med sina systemleverantörer testa de tekniska lösningar som lagts fram av Finlands miljöcentral och ge respons om dem. Syftet är framför allt att testa hur fungerande förbindelser skapas från kommunernas och landskapsförbundens system till datasystemet för den byggda miljön. De förbindelser som testas gäller funktioner både inom byggande och planläggning.

De kommuner och landskapsförbund som deltar i testningen har möjlighet att påverka de framtida informationshanteringsprocesserna. De får först av alla stöd för genomförandet av krävande gränssnitt och bearbetningen av den nuvarande informationen. Utlysningen öppnas senare även för andra kommuner och landskap.

Om ansökan om understöd ordnas ett informationsmöte som är öppet för alla 15.5.2023 kl. 13-14.

Vilket material testas och vad krävs av dem som deltar i testningen

Testningen sker med hjälp av riktiga data och i de riktiga system som är i bruk eller kommer att tas i bruk. Uppgifterna bearbetas dock så att de inte innehåller personuppgifter. Det material som används vid testningen ska vara i samma format som den nationella informationsmodellen eller kunna konverteras till samma format. Som material kan användas befintligt planläggnings- och tillståndsmaterial som konverteras till informationsmodellen. Vid testningen kan även utnyttjas material som uppkommer inom ett nytt planläggningsprojekt så länge som materialet är förenligt med den nationella informationsmodellen. 

En teknisk förutsättning för samtestningen är att Finlands miljöcentral gör gränssnittsbeskrivningar av de gränssnitt som ska testas och godkänner gränssnitten och användargränssnitten i fråga. Användaren av gränssnittet ska i sin tur genomföra ändringarna i sitt eget system. Finlands miljöcentral skapar för testningen samtestningsmiljön Ryhti som ansluts till testmiljön för det datasystem som gränssnittsanvändaren, dvs. kommunen eller landskapsförbundet, använder.
Samtestningens tidsplan 

Inom datasystemet för den byggda miljön färdigställs redan under sommaren 2023 delar som kan testas. Till exempel gränssnittstjänsten för validering av planläggningsuppgifter kan testas av samarbetspartnerna redan i september. Tidsplanen ovan är preliminär och kan ändras i takt med att utvecklingen av datasystemet framskrider. Samtestningens tidsplan kommer att anpassas till de tidsplaner som kommunerna och landskapsförbunden lägger fram i sina ansökningar. Testningen påverkas även av den tid som behövs för att systemleverantörerna ska kunna göra ändringar i kommunernas och landskapsförbundens system.

Ansökan om understöd 

Till samtestningen väljs motiverade kommuner av olika storlek som har bra digital kapacitet samt dessa kommuners systemleverantörer. Målet är att hitta kommuner som använder olika system. Till testningen väljs preliminärt 10–15 kommuner och 1–3 landskapsförbund. Närmare villkor och bedömningskriterier finns i ansökningsguiden.

I samband med testningen lediganslås understöd till ett belopp om 2,8 miljoner euro. Målet är att välja deltagarna i testningen senast den 15 september 2023.

Ytterligare uppgifter

Jemina Suikki
specialsakkunnig
0295 250 345
[email protected]

Henrik Saari
projektchef
0295 252 257
[email protected]