Hoppa till innehåll
Media

Utkasten till förordningar om de naturskyddsområden som ska inrättas i Västra Lappland sänds på ny remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.3.2023 13.50
Nyhet

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Lappland, i huvudsak i Västra Lappland och i vissa områden i Östra Lappland.

Utkasten till förordningar var  tidigare  på remiss 2019. Nya utlåtanden begärs eftersom förordningarna utfärdas med stöd av den nya naturvårdslag som träder i kraft den 1 juni 2023 och det har gått en anmärkningsvärt lång tid sedan den föregående remissbehandlingen. Utlåtandena ska lämnas senast den 14 april 2023.

Avsikten är att genom förordning av statsrådet inrätta 75 naturskyddsområden i landskapet Lappland med en sammanlagd areal på cirka 72 000 hektar. Genom en förordning av miljöministeriet inrättas vidare 70 naturskyddsområden med en sammanlagd areal på cirka 2 000 hektar.

De naturskyddsområden som ska inrättas i västra delen av landskapet Lappland ligger inom områdena för städerna Rovaniemi och Torneå och kommunerna Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Ranua, Simo, Tervola och Övertorneå. Fyra områden ligger i Östra Lappland inom området för Kemijärvi stad, Salla och Sodankylä kommuner, och en del av ett område ligger i Posio kommun och delar av två områden i Ijo kommun och Pudasjärvi stad i landskapet Norra Österbotten.

Ytterligare information:

Leila Suvantola
mijöråd
miljöministeriet
tfn 050 4077323
[email protected]

Esa Härkönen
specialplanerare
Forststyrelsen
tfn 040 026 1427
[email protected]