Hoppa till innehåll
Media

Urskog i Kuusamo blir skyddsområde

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2023 13.30
Pressmeddelande
Juhtivaara naturskyddsområde. Foto: Eero Melantie

Kuusamo samfällda skog och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten har kommit överens om att inrätta två privata naturskyddsområden. På det sättet kan ett värdefullt skogsområde på upp till 381 hektar skyddas.

Kuusamo samfällda skog, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten och miljöministeriet informerar

"Detta är ett enastående exempel på de urskogar i Finland som sorgset nog blir allt färre. Det gläder mig att vi kan finansiera Juhtivaaras och Siltinki-Palovaaras skyddsområden för kommande generationers skull och främja lokal biologisk mångfald”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Det största området är Juhtivaara naturskyddsområde, som omfattar cirka 215 hektar och ligger i Liikasenvaara. Det andra området ligger nära gränsen till Posio i Siltinki, intill ett naturskyddsområde som tidigare inrättats i en samfälld skog. Området har en areal på cirka 166 hektar. Juhtivaara skyddsområde inrättades i mars och Siltinki-Palovaara naturskyddsområde kommer att inrättas senare i år.

Skydd av gammal skog i naturtillstånd

Det värdefullaste området i Juhtivaara naturskyddsområde med tanke på naturvärdet är den skog som befinner sig i naturtillstånd och har ett rikligt trädbestånd. Området kan kallas urskog; det dominerande trädbeståndet innefattar tallar som är 200–300 år gamla och enskilda träd som till och med kan vara äldre. På området finns ovanligt mycket torrakor och lågor.

Området ligger norr om Oulankajoki mellan två delar av Natura-området i Oulanka, vilket betydligt för-bättrar de ekologiska förbindelserna mellan skyddsområdena. I fridlysningsbestämmelserna för skydds-områdena är bland annat skogsavverkning och alla skogsvårdsåtgärder förbjudna. Områdena kommer fortfarande att ägas av Kuusamo samfällda skog. Markägaren beslutar fortfarande om jakt på området.

Långsiktig plan för skyddsområden

Skyddsområdena i Kuusamo inrättas på basis av förslag av Kuusamo samfälld skog. NTM-centralen i Norra Österbotten och Kuusamo samfällda skog har under de senaste sex åren kommit överens om att inrätta elva separata privata skyddsområden i Kuusamo. Dessa har en sammanlagd areal på cirka 868 hektar. Sammanlagt äger den samfällda skogen cirka 1 700 hektar privata naturskyddsområden. De inrättade skydds-områdena har betydande naturvärden.

Enligt Jarmo Korhonen, verksamhetsledare för Kuusamo samfällda skog, har samarbetet med NTM-centralen varit konstruktivt: "Frivilligt naturskydd som beaktar markägarens intressen är den effektivaste skyddsmetoden. Båda de områden som vi nu ansöker om skydd för är omfattande och sammanhängande helheter som skiljer sig från omgivningen och som är bra komplement till vårt nätverk av skyddsområden. Cirka 35 procent av vår skogsbruksareal är nu helt och hållet utanför ekonomibruk."

Ytterligare information:

Jarmo Korhonen
verksamhetsledare
Kuusamo samfällda skog
tfn 040 514 6058
[email protected]

Eero Melantie
enhetschef
NTM-centralen i Norra Österbotten
tfn 0295 038 377
[email protected]

Esa Pynnönen
miljöråd
miljöministeriet
tfn 0295 250386
[email protected]