Hoppa till innehåll
Media

Uppföljningsgrupp ska främja smidiga miljörelaterade tillståndsförfaranden

miljöministeriet
Utgivningsdatum 2.8.2023 8.39
Pressmeddelande

Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen har den 1 augusti 2023 tillsatt en uppföljningsgrupp för att stödja och främja regeringsprogrammets föresats om en samservicemodell för miljörelaterade tillståndsförfaranden. Målet är att förenhetliga tillstånds- och tillsynspraxis och göra tillståndsprocesserna smidigare i enlighet med en verksamhetsmodell med en enda riksomfattande myndighet.

Uppföljningsgrupp har till uppgift att följa arbetet inom projektet för samservicetjänster och beredningen av den lagstiftning som ska främja samservicemodellen. I sitt arbete beaktar uppföljningsgruppen miljökraven.

”Vi vill göra smidiga tillståndsförfaranden till en viktig konkurrensfördel för Finland och locka rena investeringar, och de arbetsplatser de skapar, till Finland. Vi bör och måste ta vara på våra möjligheter som föregångare inom ren energi”, säger Mykkänen

I samservicemodellen och modellen med en enda myndighet ska skötseln av ärenden samt ansökan om tillstånd ske på ett fungerande och användarorienterat sätt längs en och samma rutt. I fortsättningen ska den nya tillstånds-, styrnings- och tillsynsmyndigheten ansvara för att de miljörelaterade tillståndsprocesserna framskrider.

Uppföljningsgruppen ansvarar för att beredningen av de lagstiftningsändringar som behövs för att främja de miljörelaterade tillståndsförfarandena följs upp och samordnas. Gruppen ska också samordna utvecklandet av de miljörelaterade tillståndsförfarandena och säkerställa att informationsutbytet och interaktionen förverkligas inom projektet. Medlemmarna i uppföljningsgruppen företräder ministerier, regionförvaltningsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen. De beredningsarbetsgrupper som behövs för projektet för samservicetjänster tillsätts senare. 

Sammansättning

Ordförande

Juhani Damski, kanslichef, miljöministeriet

Vice ordförande

Timo Jaatinen, statssekreterare, miljöministeriet

Medlemmar 

Juha Sarkio, överdirektör, finansministeriet
Oili Rahnasto, överdirektör (suppleant: Kirsi Martinkauppi, enhetschef), miljöministeriet 
Tarja Haaranen, överdirektör (suppleant: Anna-Leena Seppälä, enhetschef), miljöministeriet
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig (suppleant: Mikko Holm, regeringsråd), arbets- och näringsministeriet
Veli-Matti Uski, direktör (suppleant: Tarja Savea, direktör), regionförvaltningsverket
Jari Mutanen, överdirektör (suppleant: Tommi Muilu, överdirektör), närings-, trafik- och miljöcentralen

Sekreterare

Johanna Korpi, lagstiftningsdirektör, miljöministeriet

Mer information

Lyydia Ylönen
Specialmedarbetare
tfn 050 476 1341
[email protected]

Johanna Korpi
lagstiftningsdirektör
miljöministeriet
tfn 0295250278