Hoppa till innehåll
Media

Tusby är årets föregångare inom offentligt träbyggande

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2022 16.17
Pressmeddelande
Päiväkoti Martta Wendelinin julkisivu
Foto: Tusby kommun / Timo Nurmi

Miljöministeriet och Motiva har beviljat Tusby utmärkelsen Föregångare inom offentligt träbyggande. Tusby har på kort tid lyckats integrera träbyggande som en del av kommunens byggande och planläggning. Under de kommande åren kommer träbyggnader och bostadsområden av trä att bli en allt synligare del av kommuninvånarnas vardag i Tusby.

Miljöministeriet och Motiva Oy informerar

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo delade ut utmärkelsen Föregångare inom offentligt byggande för år 2022 på den nationella trädagen den 3 november.

"Trädbyggandet har en egen roll när det gäller att minska utsläppen från byggandet. Tusby, som belönats som föregångare, sporrar verksamheten snabbt och med stora kliv. Träbyggandet har på bara några år blivit en naturlig del av Tusby. Staden visar också gott exempel för andra kommuner i Finland på hur det är möjligt att på ett modigt och elegant sätt övergå till användning av trä inom det offentliga byggandet", säger minister Ohisalo.

Tusby, som satsar på hållbar utveckling, har under de senaste åren valt trä som material för flera offentliga byggnader och planlägger klimatsmarta och koldioxidsnåla trähusområden. Hälften av de pågående och planerade offentliga byggprojekten görs av trä. Kommunen utnyttjar aktivt kompetensen hos olika nätverk och prövar fördomsfritt en ny typ av samarbete med industrin i syfte att öka träbyggandet.

"Vi bygger nya daghem och skolor så att vi kan erbjuda sunda och trygga utrymmen för att växa, lära sig och hålla på med hobbyverksamhet. När vi har uppfört nya byggnader har vi velat göra klimatsmarta val. Därför har vi valt trä som binder koldioxid till sig under en lång tid. Våra övriga lösningar inom byggandet har också varit så ekologiska som möjligt. För daghemmet Marta Wendelin blev vi belönade med Svanmärket som berättar att miljökonsekvenserna har tagits i beaktande", säger borgmästare Kalle Ikkelä.

Kommunerna spelar en viktig roll när det gäller att främja träbyggandet

Att använda trä som material vid byggande är av stor betydelse för att minska utsläppen från byggandet. Den offentliga sektorn är en viktig byggherre och sporrar träbyggandet. Finlands har som mål att öka träbyggandets marknadsandel från 15 procent 2019 till 45 procent 2025.
Med utmärkelsen Föregångare inom offentligt träbyggande vill man lyfta fram den offentliga sektorns viktiga och mångsidiga verksamhet för att främja träbyggandet. Utmärkelsen Föregångare inom offentligt träbyggande delades ut för första gången 2021 och tilldelades då Tammerfors stad.

Mottagaren av utmärkelsen valdes av en jury som bestod av Petri Heino och Sini Koskinen från miljöministeriet, Harri Heinaro från Motiva, Anu Turunen från Puuinfo, Jussi Niemi från Kommunförbundet och Ari Eini från Skogscentralen.

Mer information

Miljöministeriet
Petri Heino
Programchef för åtgärdsprogrammet för träbyggande
tfn 029 5250 203
[email protected]

Tusby kommun
Katerina Zaitseva
programchef
tfn 040 314 2244
[email protected]