Hoppa till innehåll
Media

Tjänsten som överdirektör vid miljöministeriets klimat- och miljöskyddsavdelning söktes av 25 personer

miljöministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2023 13.14 | Publicerad på svenska 14.9.2023 kl. 14.27
Pressmeddelande

Inom utsatt tid söktes tjänsten som överdirektör vid miljöministeriets klimat- och miljöskyddsavdelning av 25 personer. Tjänsten tillsätts från och med den 1 december 2023 för en period på fem år.

Miljöministeriets klimat- och miljöskyddsavdelning svarar för ärenden som gäller klimatförändringen, miljövård inom industrin, luftvård, främjande av cirkulär ekonomi, avfallshantering, förebyggande av miljöolägenheter orsakade av kemikalier, förorening av marken och förebyggande, eftervård, avhjälpande och ersättande av miljöskador.

Avdelningen svarar för utvecklandet av lagstiftningen inom sitt verksamhetsområde, för ärenden som gäller miljöövervakning samt för ärenden som gäller forskning, utveckling och planering inom verksamhetsområdet.

Tjänsten söktes av

Jari Aaltonen
Päivi Antikainen
Riku Eksymä
Mikko Heikkilä
Outi Honkatukia
Tommy Jacobson
Kaj Jansson
Eerik Järvinen
Karoliina Laakkonen-Pöntys
Jussi Leino
Heikki Lihavainen
Jonas Liimatta
Riku Oksa
Atte Palomäki
Petri Porvari
Joonas Päivärinta
Sanna-Riikka Saarela
Jussi Sippola
Pia Stjernvall
Juha Tilli
Juha Turkki
Veli-Matti Uski
Laura Walin

Därtill fanns det 2 sökande som inte vill ge sitt namn till offentligheten.

Mer information

Juhani Damski
kanslichef
ympäristöministeriö
[email protected]