Hoppa till innehåll
Media

Stort intresse för klimatarbete inom den byggda miljön – miljöministeriets utlysning om finansiering på en miljon euro samlade in 34 projektansökningar

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2022 13.47
Nyhet

Miljöministeriet fick in sammanlagt 34 projektansökningar genom ansökningsomgången för Programmet för en koldioxidsnål byggmiljö som avslutades den 11 februari 2022. Ansökningarna gällde en summa på sammanlagt cirka 3,8 miljoner euro. Projektens sammanlagda budget uppgår till cirka 9 miljoner euro. I ministeriets första ansökningsomgång utlystes en miljon euro i statsunderstöd för klimatarbete inom den byggda miljön.

”Vi har glädjande många olika sökande i vår första ansökningsomgång, bland annat företag, kommuner, läroanstalter, organisationer och föreningar. Det är tydligt att klimatarbetet inom den byggda miljön intresserar en mångsidig skara av olika samhällsaktörer, både stora och små. Ur denna grupp kommer vi säkert att kunna sätta igång effektiva och inspirerande projekt”, säger projektkoordinator Maija Stenvall från miljöministeriet.

Miljöministeriet beviljar finansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som testar och utvecklar nya metoder för begränsning av klimatförändringar eller anpassning till dem. Projekten kan ha samband med exempelvis energieffektivitet, byggnadsmaterial, utveckling av processerna för planering och byggande eller utveckling av kunskapsbasen och kompetensen på området. Målet är att resultaten av projekten ska kunna utnyttjas fritt.

Avsikten är att besluten om finansiering till projekten fattas före utgången av april 2022. Den följande ansökningstiden börjar i maj, och två ansökningsomgångar ordnas ännu i slutet av 2022.

EU:s stimulansmedel sätter fart på klimatarbetet inom den byggda miljön

Ansökan om finansiering är en del av Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö, där det under de närmaste åren görs en satsning på sammanlagt 40 miljoner euro på klimatarbetet inom den byggda miljön. Programmet genomförs av miljöministeriet och Business Finland, och under 2021–2023 ordnas sammanlagt sju ansökningsomgångar.

Finansieringen kommer från EU:s återhämtningsfacilitet (Next Generation EU), och riktlinjerna för den nationella användningen av faciliteten drogs upp i Finlands program för hållbar tillväxt, som publicerades i maj 2021.

Mer information:

Maija Stenvall
Projektkoordinator
Miljöministeriet
tfn 0295 25 0354
[email protected]