Hoppa till innehåll
Media

Stödprogrammen för återvinning av näringsämnen går in på slutrakan – det är fortfarande möjligt att genomföra projekt som har stort genomslag

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2024 10.25 | Publicerad på svenska 4.6.2024 kl. 10.34
Nyhet

Genom projekt för återvinning av näringsämnen är det möjligt att uppnå flera fördelar med tanke på såväl försörjningsberedskapen, klimatet som vattendragen. Under de senaste åren har jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet tillsammans genom nationella program understött tiotals projekt inom cirkulär ekonomi för näringsämnen med sammanlagt nästan 60 miljoner euro. Den sammanlagda kostnadskalkylen för projekten, dvs. nyttan för näringsåtervinningsbranschen, är nästan 120 miljoner euro. Det behövs ytterligare utvecklingsarbete och bra projekt.

Forsknings- och utvecklingsprojekt och investeringar inom cirkulär ekonomi för näringsämnen stöds i jord- och skogsbruksministeriets försöksprogram för återvinning av näringsämnen och i miljöministeriets Ahti-program för förbättring av vattnens och havets tillstånd. De temporära tilläggssatsningarna kommer att upphöra och finansiering kan ännu sökas för projekt som genomförs 2024–2025. Vi rekommenderar att du ansöker om understöd så snart som möjligt – kontakta oss med låg tröskel om du har en projektidé i tankarna.

Syftet med jord- och skogsbruksministeriets försöksprogram för återvinning av näringsämnen är att främja behandlingen av gödsel, reningsverksslam och motsvarande biomassa som innehåller näringsämnen så att de näringsämnen som jordbruket behöver tas tillvara, till exempel genom att utveckla organiska gödselprodukter eller andra produkter med hög förädlingsgrad. Den nuvarande ansökningsomgången upphör den 30 september 2024.

Miljöministeriets Ahti-program stöder projekt som utnyttjar näringsämnen från tätbebyggelser och i vattnet och som utvecklar modeller för samarbete inom återvinning av näringsämnen. Det nya Ahti-programmet fortsätter arbetet i det tidigare programmet för återvinning av näringsämnen (Raki), programmet för effektiverat vattenskydd och Skärgårdshavsprogrammet. Den pågående ansökningsomgången avslutas den 30 juni 2024.

Åtgärderna för återvinning av näringsämnen finansieras också med medel ur Finlands GJP-plan, som bland annat stöder biogasanläggningar i gårdsbruksskala, energiinvesteringar och flera miljöåtgärder inom odling samt olika sammanslutningars projekt. En ny stödform infördes vid ingången av 2024, jord- och skogsbruksministeriets stöd för näringskretslopp. Stödet främjar metoder för bearbetning vid biogasanläggningar, utnyttjandet av näringsämnen i gödsel på ett större område och uppkomsten av en marknad för återvunnen gödsel.

Återvinning av näringsämnen gör det möjligt att ställa om till en resurseffektiv cirkulär ekonomi för näringsämnen där mindre jungfruliga och fossila råvaror används. När sidoströmmar och energi utnyttjas på ett helhetsbetonat sätt, stärks Finlands livsmedelstrygghet och självförsörjningsgrad i fråga om energi samt förbättras vattendragens tillstånd. Genom åtgärderna påskyndas också lösningar för den gröna omställningen, minskas växthusgasutsläppen och blir det möjligt att öka upptagningen och lagringen av koldioxid. Utöver näringsämnen bidrar återförandet av organiskt material till jorden till en ökad biologisk mångfald i marken och en förbättrad aggregatstruktur. Återvinningen av näringsämnen har också en betydande roll i uppnåendet av målen i regeringens skärgårdshavsprogram. 

Kontaktuppgifter:

Jord- och skogsbruksministeriets försöksprogram för återvinning av näringsämnen: 
Sanna Tikander, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, [email protected], tfn 0295 162 178  

Miljöministeriets Ahti-program, projekt för återvinning av näringsämnen: 
Riikka Malila, programchef, miljöministeriet, [email protected], tfn 0295 250 160

Ett Finland med ren energi