Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet tillsatte en ny klimatpanel – ordförande blir Jyri Seppälä

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2023 13.28 | Publicerad på svenska 9.11.2023 kl. 15.06
Pressmeddelande
Klimatpanelens ordförande Jyri Seppälä. Foto: Kai Widell

Statsrådet tillsatte den 9 november en ny klimatpanel för perioden 2024–2027. Till ordförande valdes Jyri Seppälä från Finlands miljöcentral. Klimatpanelen ger utlåtanden och producerar vetenskaplig kunskap till stöd för beslutsfattandet.

Till klimatpanelen utsågs 15 forskare från olika universitet och forskningsinstitut. Klimatpanelen är ett oberoende expertorgan vars ställning fastställs i klimatlagen. Enligt lagen har panelen i uppgift att producera, sammanställa och specificera vetenskaplig information och identifiera informationsbehov i fråga om begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen. Informationen används vid planeringen, genomförandet och uppföljningen av klimatpolitiken samt som stöd för beslutsfattandet.

”Vi behöver en stark och tvärvetenskaplig dialog mellan forskarsamhället och beslutsfattarna för att nå klimatlagens mål. Vid valet av panel har vi strävat efter att se till att det finns ett brett kunnande från flera forskningsfält”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Sökandet av medlemmar till klimatpanelen inleddes i våras. Högskolorna och forskningsinstituten fick föreslå medlemmar till panelen. Miljöministeriet fick 41 medlemsförslag och 6 förslag till ordförande. Professor Jyri Seppälä, som varit medlem i klimatpanelen sedan den inrättades, blir ny ordförande.

”Det är viktigt att Finland uppfyller sina klimatmål och fortsätter målmedvetet i riktning mot ett koldioxidneutralt samhälle. På så sätt kan Finland dra nytta av de möjligheter som omställningen medför. Klimatpanelen har i uppgift att bidra med forskningsbaserad information i den här processen som stöd för beslutsfattandet”, säger Seppälä.

Klimatpanelen samarbetar med andra vetenskapspaneler. Utöver klimatpanelen är naturpanelen en lagstadgad vetenskapspanel. Andra vetenskapspaneler är expertpanelen för hållbar utveckling och panelen för skogsbaserad bioekonomi. Under hösten inledde dessutom det samiska klimatrådet i enlighet med klimatlagen sin verksamhet. Rådet har både forskare och innehavare av traditionell kunskap.

Miljöministeriet har låtit göra en utvärdering av klimatpanelen som publiceras i december.

Delegationens sammansättning 1.1.2024–31.12.2027:

Ordförande
Jyri Seppälä
professor
Finlands miljöcentral

Medlemmar    
Paula Kivimaa
forskningsprofessor
Finlands miljöcentral

Antti Arasto
forskningsdirektör
VTT

Hannele Korhonen
forskningsprofessor, sektorchef
Meteorologiska Institutet

Lassi Ahlvik
biträdande professor
Helsingfors universitet

Kati Kulovesi
professor
Östra Finlands universitet

Raisa Mäkipää
forskningsprofessor
Naturresursinstitutet

Jaana Halonen
ledande forskare
Institutet för hälsa och välfärd

Kati Koponen
specialforskare
Teknologiska forskningscentralen

Risto Soukka
professor
Villmanstrands tekniska universitet

Heikki Liimatainen
professor
Tammerfors universitet

Jarek Kurnitski
docent
Aalto-universitetet

Sampo Soimakallio
gruppledare, ledande forskare
Finlands miljöcentral

Anne Toppinen
prodekanus, professor
Helsingfors universitet

Heikki Lehtonen
forskningsprofessor
Naturresursinstitutet

Mer Information

Heta-Elena Heiskanen
Specialsakkunnig
Miljöministeriet
tfn 0295 250380
[email protected]

Klimatpanelens ordförande 2024-2027
Jyri Seppälä
Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 629
[email protected]