Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet godkände en förordning om det samiska klimatrådet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2023 13.28
Pressmeddelande

Det samiska klimatråd som ska inrättas med stöd av den nya klimatlagen inleder sin verksamhet i vår. Syftet med det samiska klimatrådet är att inkludera samernas kunskapsbas och synpunkter i beredningen av klimatpolitiken.

Statsrådet godkände i dag den 9 mars en förordning om det samiska klimatrådet. Det samiska klimatrådet är ett oberoende sakkunnigorgan. Dess syfte är att göra samernas kunskapsbas och perspektiv till en del av beredningen av klimatpolitiken.

– Klimatuppvärmningen påverkar den samiska kulturen och de traditionella näringar som baserar sig på den arktiska naturen på ett särskilt sätt. Därför är det nödvändigt att samernas kunskaper i egenskap av ett ursprungsfolk i hög grad kan tas med i beslutsfattandet om klimatpolitiken. Det samiska klimatrådet har också möjligheter att vara en internationell föregångare och vägvisare för en klimatpolitik som beaktar ursprungsfolkens rättigheter, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Klimatrådet producerar kunskapsunderlag med tanke på samekulturen och samernas rättigheter

Genom den förordning som nu utfärdats preciseras bestämmelserna om det samiska klimatrådet i klimatlagen. Det samiska klimatrådet består av en ordförande, en vice ordförande och högst tio andra medlemmar. Åtminstone hälften av medlemmarna ska vara innehavare av samisk traditionell kunskap. De övriga medlemmarna i klimatrådet ska företräda miljövetenskaper eller andra centrala vetenskapsområden.

Klimatrådets uppgift är bland annat att ta fram kunskapsunderlag för konsekvensbedömningen och uppföljningen av den nationella klimatpolitiken med perspektiv på samekulturen och samernas rättigheter. 

Samekulturen är särskilt sårbar för klimatförändringarna

Klimatet värms upp betydligt snabbare i den arktiska regionen än i resten av världen. Samekulturen är särskilt sårbar för den globala uppvärmningen, eftersom den traditionella samekulturen är kopplad till den arktiska naturen.

Det samiska klimatrådet är globalt sett ett unikt nationellt organ som beaktar ursprungsfolkens rättigheter.

Tillsättandet av klimatrådet bereds under våren 2023.
 

Ytterligare information:
Karin Cederlöf
regeringssekreterare
miljöministeriet
tfn 0295 250010
[email protected]

Förfrågningar om intervjuer med ministern:
Heikki Isotalo
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 040 861 7204
[email protected]
 

Maria Ohisalo