Hoppa till innehåll
Media

Rekryteringen av ledamöter till det samiska klimatrådet inleddes

miljöministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2023 8.37
Nyhet

Miljöministeriet ber Sametinget, högskolorna, forskningsinstituten och klimatpanelen om ledamotsförslag till det samiska klimatrådet. Senare inleds också rekrytering av ledamöter till klimatpanelen och naturpanelen.

Ett samiskt klimatråd tillsätts för första gången med stöd av den nya klimatlagen och förordningen om det samiska klimatrådet. Syftet med det samiska klimatrådet är att inkludera samernas kunskaper och synpunkter i beredningen av klimatpolitiken.

Klimatrådet består av en ordförande, en vice ordförande och högst tio andra ledamöter. Åtminstone hälften av ledamöterna ska ha samisk traditionell kunskap. De övriga ledamöterna ska företräda miljövetenskaper eller andra centrala vetenskapsområden.

Miljöministeriet har sänt en begäran om ledamotsförslag till Sametinget, högskolorna, de statliga forskningsinstituten, de yrkeshögskolor som är centrala med tanke på klimatrådets uppgifter samt till Finlands klimatpanel. Sametinget ska föreslå innehavare av traditionell kunskap till ledamöter, högskolorna och forskningsinstituten för sin del forskarledamöter till klimatrådet.

Organisationerna kan lämna in samtliga förslag till ledamöter i klimatrådet till miljöministeriet senast den 2 juni 2023.  Beslutet om tillsättande fattas av statsrådet på framställning av miljöministeriet och målet är att det samiska klimatrådet inrättas sommaren 2023. 

Rekryteringen av ledamöter till klimatpanelen och naturpanelen öppnas under våren och sommaren

Utöver det samiska klimatrådet ska miljöministeriet under våren och sommaren rekrytera ledamöter till Finlands klimatpanel och Finlands naturpanel. Båda panelernas fyraåriga mandatperiod upphör vid utgången av året.

Begäran om nominering av kandidater till ledamotsposter i klimatpanelen sänds till högskolorna och forskningsinstituten under maj månad. Begäran om nominering av kandidater till ledamotsposter i naturpanelen sänds till forskningsinstituten senast i augusti.

Högskolorna och forskningsinstituten kan föreslå flera kandidater åt gången. Sökande som är intresserade av ledamotsposter i det samiska klimatrådet, klimatpanelen och naturpanelen kan begära handlingarna som anknyter till ansökan från den egna organisationens registratorskontor.

Finlands klimatpanel och Finlands naturpanel tillsätts för en ny period före utgången av 2023.

Ytterligare information:

Karin Cederlöf (det samiska klimatrådet)                                                                             
Regeringssekreterare
Miljöministeriet                                                                                                                       
tfn 0295 250 010
[email protected]

Heta-Elena Heiskanen (klimatpanelen)
Specialsakkunnig
Miljöministeriet                                                                                                                                 
tfn 295 250 380
[email protected]

Suvi Borgström (naturpanelen)
Specialsakkunnig
Miljöministeriet
tfn 0295 250 342
[email protected]