Hoppa till innehåll
Media

Regeringen godkände lagförslaget om påvisande av behörigheten hos personer som utför projekterings- eller arbetsledningsuppgifter inom byggande

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 13.28
Pressmeddelande

Regeringen lämnade i dag ett lagförslag till riksdagen enligt vilken ett organ som bemyndigas av miljöministeriet ska utfärda ett intyg om behörighet hos personer som utför sådana projekterings- eller arbetsledningsuppgifter inom byggande som avses i bygglagen. Lagen syftar till att underlätta den administrativa bördan inom byggnadstillsynen och förenhetliga tolkningen av behörigheten. Kravet på intyg har ställts upp i förslaget till bygglag som för närvarande behandlas i riksdagen.

Intyget, som det nya organet ska utfärda för viss tid, är ett tillräckligt bevis för byggnadstillsynen om att personen i fråga är behörig att sköta projekterings- eller arbetsledningsuppgifter i ett byggprojekt. I fortsättningen behöver experter inom byggande således inte längre redovisa sin utbildning och arbetserfarenhet vid varje enskilt projekt.

Enligt propositionen kan miljöministeriet också bemyndiga organet att utfärda ett intyg över utländska examinas motsvarighet som en del av intyget över behörighet inom byggande.

Organet ska också föra register över experter inom byggande. Förfarandet med behörighetsintyg beräknas omfatta cirka 15 000 projekterare och arbetsledare.

Avsikten är att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2024, men den omfattar övergångsbestämmelser som krävs för utfärdande av intyg.

Mer information

Pekka Virkamäki
lagstiftningsråd
tfn 0295 250 073
​​​​​​​[email protected]