Hoppa till innehåll
Media

Regeringen godkände förordningen om understöd för förnyande av fjärrvärmeanläggningen i bostadshus så att den lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme

miljöministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2022 13.32
Pressmeddelande
Bild: Mikael Ahlfors

Statsrådet godkände i dag förordningen om statsunderstöd åren 2022–2023 för förnyande av fjärrvärmeanläggningen i bostadshus så att den lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme för 2022–2023. Understödet påskyndar den gröna omställningen och förbättrar försörjningsberedskapen.

De positiva miljöeffekterna av understödet syns särskilt på lång sikt. Genom att sänka vattentemperaturen i fjärrvärmenätet till högst 90 °C möjliggörs en effektivare användning av nya värmekällor, som till exempel spillvärme och värme från solenergi och geotermisk energi. På medellång sikt kan en allt större andel av fjärrvärmen produceras utan förbränning som ger upphov till koldioxidutsläpp, när temperaturen i fjärrvärmenätet eller en del av det kan sänkas.

Ansökan om understöd

Understöd kan sökas hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA uppskattningsvis från och med oktober 2022. Närmare information om ansökan om understöd ges separat.

Understödet kan sökas för alla typer av bostadshus, det vill säga även ägare av småhus och hyreshus kan ansöka om understöd. Fastigheten ska vara belägen i ett område där bytet av fjärrvärmeanläggning bidrar till att temperaturen i fjärrvärmenätet kan sänkas.

Understöd kan beviljas för kostnader som uppstår när en fjärrvärmeanläggning avlägsnas och ersätts med en anläggning som tar in fjärrvärmevatten med en temperatur på högst 90 °C. Även kostnader för balansering och reglering av värmesystemet i samband med bytet berättigar till understöd.

I samband med ansökan om understöd ska den sökande lämna en utredning om åtgärderna samt en verifiering av fjärrvärmenätets läge av fjärrvärmenätets innehavare.

Understödets belopp

  • Understöd kan beviljas för småhus till ett belopp av 2 000 euro per värmeväxlingsanläggning och 500 euro per balanserat och reglerat system.
  • Understöd kan beviljas för radhusbolag till ett belopp av 3 000 euro per värmeväxlingsanläggning och 1 000 euro per balanserat och reglerat system.
  • Understöd kan beviljas för flervåningshusbolag till ett belopp av 4 000 euro per värmeväxlingsanläggning och 2 000 euro per balanserat och reglerat system.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA ordnar ett webbinarium på Teams Live den 20 september 2022 kl. 14.00 för dem som är intresserade av det nya understödet. Anmälningstiden pågår till den 15 september. Webbinariet ordnas på finska. Anmälan till ARA:s webbinarium den 20 september.

Mer information 

Jyrki Kauppinen
Byggnadsråd
tfn 029 525 0122
[email protected]

Frågor om att ansöka om bidrag
Sini Sirén
Överinspektör, ARA
tfn 029 525 0832
[email protected]

Kari Lappalainen
Överinspektör, ARA
tfn 029 525 0801
[email protected]