Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade klimatlagen
Rättvisan i klimatåtgärderna ska beaktas brett, Finlands mål att uppnå klimatneutralitet ska starkt kopplas till lagen

MiljöministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
2.12.2020 16.33 | Publicerad på svenska 3.12.2020 kl. 16.11
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträdde på onsdagen för att diskutera revideringen av Finlands klimatlag. I diskussionen lyfte man särskilt fram rättvisan när det gäller klimatåtgärderna och att lagen starkt ska bindas till Finlands mål att uppnå klimatneutralitet före 2035.

Finland har som mål att bli klimatneutralt senast 2035. Klimatlagen, som trädde i kraft 2015, revideras och stärks så att detta mål ska uppnås. Medlemmarna i rundabordsforumet för klimatpolitik gav ett starkt stöd för att målet om klimatneutralitet ska skrivas in i lagen.

Tryggandet av en rättvis klimatpolitik framhävdes starkt i diskussionen. Rundabordsforumet lyfte fram behovet av att i tillräcklig utsträckning beakta rättvisan, till exempel med tanke på vilka konsekvenser klimatåtgärderna har för olika regioner och näringar och hur kostnaderna fördelas.

Forumet påpekade också att anpassningen till klimatförändringen ska lyftas fram tillsammans med bekämpningen av klimatförändringen. Enligt forumet är det också viktigt att klimatpanelen enligt klimatlagen har en oberoende roll.

Den gällande klimatlagen förpliktar endast statliga myndigheter, inte enskilda individer eller företag. Rundabordsforumet diskuterade klimatlagens bindande verkan.

”Klimatlagen ska utarbetas så att dess mål gäller för alla myndigheter och hela samhället på ett genomgripande och naturligtvis rättvist sätt. Det är också viktigt att det i klimatlagen finns möjlighet till att överklaga. Utan denna möjlighet blir klimatmålens juridiskt bindande verkan svag", sade Liisa Rohweder, WWF Finlands generalsekreterare.

Kommunerna har en viktig roll när det gäller att uppnå Finlands klimatmål. I diskussionerna betraktade man kommunernas roll i klimatlagen ur olika synvinklar.

"Utan konkreta klimatlösningar i kommunerna och städerna kommer Finland inte att uppnå klimatneutralitet före 2035. Därför är det viktigt att identifiera kommunernas roll i klimatlagen. Det kan för sin del ge stöd för lokala klimatsäkra lösningar", sade Timo Reina, vice verkställande direktör vid Finlands Kommunförbund.

Begripligt språk i klimatpolitiken

Rundabordsforumet önskade att allmänheten informeras om klimatpolitiken på ett förståeligt och tydligt sätt. Klimatårsberättelsen ansågs vara ett bra verktyg för att följa upp genomförandet av klimatåtgärderna. Forumet önskade dock att klimatårsberättelsen utvecklas och att dess innehåll utvidgas.

Tydlig kommunikation gör det också möjligt för allmänheten att delta i klimatpolitiken. Det ansågs till exempel viktigt att stärka de ungas deltagande.

”En socialt rättvis klimatlag gör det möjligt för unga att delta i klimatpolitiken, men bär ansvaret för utsläppsminskningarna i första hand politiskt. Att unga får sin röst hörd kan säkerställas till exempel genom att man skapar ett organ för unga som alltid hörs när man bereder lagstiftning”, sade Sara Nyman, vice ordförande för rundabordsforumet för klimatpolitik, Allians rf.

Ytterligare information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 0295 250 091, [email protected]

Leena Ylä-Mononen, överdirektör, ordförande för den arbetsgrupp som reviderar klimatlagen, tfn 0295 250 023, [email protected]

Merja Turunen, miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, tfn 0295 250 387, [email protected]