Hoppa till innehåll
Media

Projektet för framtidens landskapsplan utredde nuläget och utvecklingsbehoven i landskapsplanläggningen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2023 9.56
Nyhet

Landskapsplanen är ett fungerande och flexibelt verktyg för planeringen av landskapens områdesanvändning, men landskapsplanläggningen behöver också utvecklas. Detta framgår av en färsk rapport från miljöministeriets och landskapsförbundens utvecklingsprojekt.

Miljöministeriet och landskapsförbunden inledde hösten 2022 ett gemensamt projekt för framtidens landskapsplan. Bakgrunden till projektet var den reform av markanvändnings- och bygglagen som för områdesanvändningens del avbröts våren 2022 samt behovet av att närmare kartlägga läget och utvecklingsbehoven inom landskapsplanläggningen.

I projektet analyserade man landskapsplanläggningens centrala särdrag och utvecklingen av planernas innehåll och utformning under markanvändnings- och bygglagens giltighetstid med hjälp av skriftligt material, en omfattande enkätundersökning bland intressentgrupper och workshopsarbete. Därefter sammanställdes utvecklingsbehoven och utvecklingsmöjligheterna i fråga om landskapsplanläggningen. Resultaten av rapporten kommer att utnyttjas vid beredningen av lagen om områdesanvändning och i det övriga arbetet med utvecklandet av landskapsplanläggningen.

Utvecklingsbehov i lagstiftningen, planernas innehåll och planläggningsprocessen

Enligt utredningen har den flexibla regleringen i markanvändnings- och bygglagen gjort det möjligt att utarbeta landskapsplaner på ett sådant sätt att man har kunnat beakta olika regioners behov och samtidigt reagera på förändringar i omvärlden. Landskapsplanläggningen har också lyckats i sin uppgift att samordna olika intressen i anslutning till områdesanvändningen. När det gäller utformningen har landskapsplanerna utvecklats i en något mer allmän riktning, vilket ligger i linje med landskapsplanens roll i systemet för planering av områdesanvändningen.

De identifierade utvecklingsbehoven i fråga om landskapsplanläggningen gäller allt från lagstiftningen och planernas innehåll till planläggningsprocessen och myndighetssamarbetet. Miljöministeriets roll i landskapsplanläggningen bör preciseras. Att samla in och beakta myndigheternas synpunkter vid utarbetandet av landskapsplanen och i synnerhet i planförslagsfasen är något som bör övervägas i samband med beredningen av lagen om områdesanvändning. Det bör också kontrolleras att de krav på innehållet i landskapsplanen som anges i lagen är tydliga och aktuella.

Mer information

Petteri Katajisto 
Miljöråd
tfn 0295250120
[email protected]