Hoppa till innehåll
Media

Nytt stöd för utbyte av naturgasuppvärmning – olika stödformer för olika situationer erbjuds för utbyte av fossil uppvärmning

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2022 9.16
Pressmeddelande

Ägare av gasuppvärmda småhus erbjuds nu ett liknande understöd som de som byter ut oljeuppvärmning har kunnat ansöka om hos NTM-centralen i två år. En fortlöpande ansökan om understöd har öppnats den 18 oktober och understödet kan sökas för kostnader som uppstått efter den 7 april 2022.

Miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland informerar

Det nya understödet kan beviljas för småhus som har anslutits till ett nätverk för naturgasöverföring. I Finland finns uppskattningsvis 4 000 understödsberättigade hushåll. Understödet kan sökas för att avlägsna och ersätta ett naturgasuppvärmningssystem med ett annat uppvärmningssystem. Det nya systemet får dock inte vara ett uppvärmningssystem som använder fossila bränslen, biogas eller bioolja.

"Den pågående energikrisen understryker behovet av att snabbt avveckla den dyra och riskabla fossila energin. Detta gäller även hemmen. De stöd för renovering av uppvärmningssystem som erbjuds hushållen har varit mycket populära, och nu finns det också ett stöd för dem som avstår från naturgasuppvärmning. Jag uppmanar alla att fundera på om nu vore ett lämpligt tillfälle att byta ut uppvärmningssystemet i det egna hemmet mot ett hållbarare system, och att ta reda på vilken stödform som passar den gna situationen bäst", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Det finns flera olika stödformer för småhusägare som byter ut sina fossila uppvärmningssystem, och därför kan varje hushåll välja en stödform som lämpar sig just för den egna situationen och det egna huset. Ett objekt kan endast beviljas ett statligt understöd.

Utöver de understöd som kan sökas hos NTM-centralen erbjuds för renoveringar för uppvärmningssystem också hushållsavdrag i beskattningen samt energiunderstöd från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. Det senare är också tillgängligt för husbolag.

Villkoren för understödet i stort sett desamma som för utbyte av oljeuppvärmning

Det nya understödet kommer att beviljas för utbyte av naturgasuppvärmning i stort sett på samma villkor som för utbyte av oljeuppvärmning. Understödet kan sökas av ägare till egnahemshus och parhus som används året runt. Understöd kan beviljas till ett belopp av 2 500 eller 4 000 euro beroende på den nya uppvärmningsformen. Kostnader som uppstått efter den 7 april 2022 är stödberättigande.

"Det lönar sig att noggrant bekanta sig med de uppvärmningslösningar som passar den egna fastigheten bäst och likaså med anvisningarna för ansökan om understöd. Ansökningsprocessen är smidigast när man skaffar alla nödvändiga bilagor på en gång och gör ansökan elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst", säger Vesa-Pekka Heikkilä, gruppchef vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland behandlar understödsansökningar i hela landet.

Under drygt två år har över 25 000 hushåll ansökt om understöd för att byta ut oljeuppvärmning. Hittills har nästan 18 000 ansökningar behandlats, och över 16 000 sökande har beviljats understöd. Nästan 12 000 småhusägare har redan bytt uppvärmningssystem och fått understödet på sitt konto.

Läs mer

Kundservice och rådgivning

Ytterligare information för medierna

Begäran om intervju med ministern:
Heikki Isotalo
minister Maria Ohisalos specialmedarbetare
tfn 040 8617 204
[email protected]

Understöd:
Vesa-Pekka Heikkilä
gruppchef
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
tfn 0295 036 324
[email protected]

Avveckling av fossil olje- och gasuppvärmning:
Pekka Kalliomäki
byggnadsråd
miljöministeriet
tfn 0295 250 114
[email protected]