Hoppa till innehåll
Media

Nu är det åter dags att utse den bästa insatsen i arbetet för att främja den biologiska mångfalden

miljöministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2023 11.42
Pressmeddelande

I tävlingen om den bästa insatsen för naturen söker miljöministeriet och Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland en insats som har lyckats trygga den biologiska mångfalden åren 2021–2022. Förslag kan lämnas fram till den 16 oktober 2023.

Finland har i likhet med andra länder i världen förbundit sig att stoppa förlusten av biologisk mångfald. I tävlingen om den bästa insatsen för naturen söker man i synnerhet sådana gärningar som i praktiken har lyckats stoppa förlusten av den biologiska mångfalden och förbättra naturens tillstånd. I tävlingen söker man uppfinningsrika och konkreta insatser för att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. 

Den bästa insatsen öka den biologiska mångfalden genom att skydda naturen, använda naturresurser på ett hållbart sätt, öka uppskattningen av och kännedomen om den biologiska mångfalden och ingripa i orsakerna bakom förlusten av den biologiska mångfalden. Förlusten av den biologiska mångfalden orsakas av klimatförändringen och spridningen av främmande arter samt av mark- och havsanvändning.

Den bästa insatsen för naturen kan exempelvis utgöras av praktiskt naturvårdsarbete, kommunikation, miljöfostran, forskning eller företagsverksamhet. Det kan vara fråga om en konkret eller virtuell gärning, eller en kombination av dessa, som har slutförts under åren 2021–2022. Det föregående priset tilldelades Yles kampanj Pelasta pörriäinen (rädda pollineraren) 2020. Kampanjen ökade medvetenheten om hur allvarlig förlusten av pollinerare är och gav råd om hur man kan hjälpa pollinerarna. 

Skicka in en fritt formulerad ansökan och föreslå en person, organisation eller företag som har arbetat för att bevara biologisk mångfald. Motivera i din ansökan varför den föreslagna åtgärden bör vara Finlands bästa naturåtgärd (högst 2500 tecken). Kom ihåg att inkludera en rubrik i ansökan. Dessutom bör ansökan innehålla uppgifter om avsändaren: namn, adress och telefonnummer. Ansökan kan inkludera ytterligare information i form av länkar.

Ansökan bör skickas senast den 16 oktober kl. 16.15 till följande adress: [email protected].

Den bästa insatsen för naturen utses för nionde gången

Den bästa insatsen för naturen söker man vartannat år. I de tidigare tävlingarna har följande insatser premierats:

  • 2020: Yles kampanj Pelasta pörriäinen
  • 2018: Juha Salonen och andra aktiva som arbetat med att restaurera Stickelbackbäcken i Malm i Helsingfors från dike till en bäck med stor mångfald och arbetat för att trygga havsöringens lekplatser
  • 2016: Det arbete Luonto-Liittos utsända gjort för att sprida väl underbyggd information om vargar för att skingra rädslan för vargar hos barn och unga
  • 2014: Insatserna för att skapa snödrivor för saimenvikare, vilket innebar att hundratals frivilliga tryggade saimenvikarens fortplantning under en snöfattig vinter
  • 2012: Tre journalisters (Peter Buchert, Päivi Mäki-Petäjä ja Ann-Mari Rannikko) aktiva grepp om kommunikationen om biologisk mångfald
  • 2010: Stiftelsen för naturarvet och dess sätt att förvärva gamla skogar och se till att de fridlyses permanent enligt naturvårdslagen
  • 2008: Esbo stadsstyrelses beslut att skydda ett 550 hektar stort område för att fira stadens 550-årsjubileum
  • 2006: Hantverkssmedjan vid Helsingfors stads byggnadskontor, som anpassat Nordsjö soptipp och markfyllnadsområde till landskapet på ett kreativt sätt och genom att gynna inhemska arter

Internationella naturvårdsunionen IUCN är världens äldsta och mest omfattande miljöorganisation och miljönätverk. Finländska medlemsorganisationer i IUCN är finska staten, som företräds av miljöministeriet, samt Finlands naturskyddsförbund, WWF Finland, Natur och Miljö, BirdLife Finland, Finlands viltcentral och Högholmens djurpark. I Finlands IUCN-kommittés arbete deltar även utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands miljöcentral och Forststyrelsens naturtjänster. Över 70 finländska frivilliga experter och forskare deltar i det arbete som utförs i IUCN:s sju expertkommissioner.

Mer information

Marina von Weissenberg
Miljöråd
Vice ordförande för Finlands IUCN-kommitté
[email protected]
tfn +358 295 250 321

Matti Nummelin
Docent
Ordförande för Finlands IUCN-kommitté
[email protected]
tfn +358 400 802 556