Hoppa till innehåll
Media

Nomineringen av medlemmar till Finlands klimatpanel inleddes

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2023 13.38 | Publicerad på svenska 9.5.2023 kl. 13.40
Nyhet

Miljöministeriet ber högskolorna och forskningsinstituten föreslå medlemmar till Finlands klimatpanel. Den nuvarande klimatpanelens fyraåriga mandatperiod löper ut i år.

Klimatpanelen är en oberoende vetenskapspanel, som statsrådet tillsätter för fyra år i sänder till stöd för planeringen av och beslutsfattandet om klimatpolitiken. Klimatpanelens ställning baserar sig på klimatlagen, och dess medlemmar ska representera olika vetenskapsområden.

Klimatpanelen består av högst 15 medlemmar, och statsrådet tillsätter panelen utifrån förslag från högskolor och forskningsinstitut. En ny panel kommer att tillsättas för mandatperioden 1 januari 2024–31 december 2027.

Klimatpanelen ska ha en så mångsidig sammansättning som möjligt av representanter för forskningsområden som är väsentliga med tanke på panelens uppgifter. Representanterna ska företräda exempelvis naturvetenskaperna och samhällsvetenskaperna och de vetenskapsområden där det bedrivs forskning om sektorer med nära anknytning till begränsning av och anpassning till klimatförändringar, såsom trafik och transport, byggande, energi, jord- och skogsbruk samt markanvändning.

Miljöministeriet ber om förslag till medlemmar i klimatpanelen av universiteten, de statliga forskningsinstituten och de yrkeshögskolor som är centrala med tanke på klimatpanelens uppgifter. Flera kandidater kan föreslås samtidigt.

Organisationerna ombeds lämna in sina förslag till medlemmar i klimatpanelen till miljöministeriet senast den 16 juni 2023. I samband med förslagen ska organisationerna också meddela sin eventuella kandidat till ordförande för panelen.

Den fyraåriga mandatperioden för Finlands naturpanel löper också ut vid utgången av året. Nomineringen av medlemmar till naturpanelen inleds i augusti–september.

Ytterligare information:

Heta-Elena Heiskanen
specialsakkunnig
miljöministeriet
tfn 0295 250 380
[email protected]