Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Minister Mikkonen: Genom smarta investeringar kan man utöver coronakrisen också lösa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald
Naturen och hållbar återhämtning är teman för FN:s miljöförsamling UNEA

Miljöministeriet
19.2.2021 10.34
Pressmeddelande

Den 22–23 februari samlas FN:s medlemsländer och representanter för företag och det civila samhället till ett virtuellt möte i FN:s miljöförsamling (UNEA-5). Teman för mötet är naturens betydelse för uppnåendet av målen för hållbar utveckling samt grön återuppbyggnad och hållbar återhämtning efter coronapandemin.

Finlands delegation leds av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, som också deltar i en diskussion på hög nivå om stärkandet av miljösektorns roll i återhämtningen från corona.

”Man kan använda en euro bara en gång. Genom kloka investeringar kan vi lösa förutom coronakrisen också natur- och klimatkriser och påskynda övergången till en genuint hållbar ekonomi. Med samma recept förebygger vi också framtida pandemier. För detta behövs också ett omfattande samarbete och utbyte av god praxis mellan länderna. Det är fint att UNEA erbjuder en möjlighet att göra detta virtuellt”, säger minister Mikkonen.

”Man måste hålla blicken fäst vid horisonten. Till exempel inom industrin är investeringscyklerna långa: nu bygger vi upp världen år 2050 och den baserar sig på nollutsläpp och cirkulär ekonomi. Arbetsplatser får inte skapas på bekostnad av naturen och klimatet, och slutligen människorna”, fortsätter Mikkonen.

FN:s miljöförsamling UNEA inleder ett år av viktiga möten. På hösten ska man i Kunming i Kina besluta om världens gemensamma mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Klimatkonferensen i Glasgow i november samlar parterna i FN:s klimatkonvention för att påskynda det globala klimatarbetet. I stället för enskilda sektorer eller mål handlar diskussionen i UNEA om övergripande tillvägagångssätt och lösningar för att stoppa försämringen av miljöns tillstånd.

”UNEA har en viktig roll när det gäller att integrera miljöfrågor i FN-systemet. Därför vill Finland stärka FN:s miljöprogram UNEP. Finland är också en av organisationens viktigaste finansiärer”, säger miljö- och klimatminister Mikkonen.

Avsikten är att vid det virtuella mötet godkänna UNEP:s strategi på medellång sikt 2022–2025 och arbetsprogram 2022–2023. UNEA-5 och förhandlingarna om en resolution fortsätter på platsen i Nairobi om ett år. FN:s miljöprogram UNEP fyller 50 år nästa år, och festligheterna inleds redan i samband med det virtuella mötet.

I samband med UNEA ordnas också andra virtuella evenemang, bland annat ett globalt forum för det civila samhället, Youth Environment Assembly och Science Policy Business Forum.

Ytterligare information

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 0295 250 091
[email protected]

Marjaana Kokkonen
Konsultativ tjänsteman
tfn 0295 250 025
[email protected]