Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade revideringen av klimatlagen och upphandling av utsläppssnåla bilar

Miljöministeriet
23.9.2020 17.43 | Publicerad på svenska 24.9.2020 kl. 12.07
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade på onsdagen revideringen av klimatlagen och beredningen av lagstiftning om offentlig upphandling av fordon.

Enligt regeringsprogrammet ska klimatlagen uppdateras så att målet om klimatneutralitet före 2035 uppnås. Ministerarbetsgruppen diskuterade särskilt behoven att revidera planeringssystemet för klimatpolitiken, som det föreskrivs om i klimatlagen. Det nuvarande planeringssystemet består av tre planer: en klimatpolitisk plan på medellång sikt för de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln, en långsiktig klimatpolitisk plan för minskning av alla utsläpp och en plan för anpassning till klimatförändringen. Den handlande sektorn omfattas inte av planeringssystemet enligt den gällande klimatlagen. Ministrarna konstaterade att planeringssystemet måste förtydligas. 

”Målet om klimatneutralitet har ett brett stöd bland finländarna. Det är viktigt att vi planerar våra klimatåtgärder så att allmänheten kan gestalta helheten och så att det är lätt att följa måluppfyllelsen när det gäller klimatneutralitet. Politikens genomslag bör följas med tanke på alla utsläpp. Här är det centralt med en tydlig planering som omfattar alla utsläpp och utvecklingen i fråga om kolsänkor”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, ordförande för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik.

Avsikten är att regeringens proposition med förslag till revidering av klimatlagen ska färdigställas under 2021.

Offentlig upphandling av utsläppsfria och utsläppssnåla fordon påskyndas

En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet håller på att bereda hur EU-direktivet om offentlig upphandling av rena vägfordon ska genomföras i Finland. Avsikten är att öka andelen utsläppsfria och utsläppssnåla fordon vid offentlig upphandling av fordon och transporttjänster. 

Ministerarbetsgruppen framhöll att en snabb minskning av utsläppen från trafiken är mycket viktigt med tanke på uppnåendet av målet om ett klimatneutralt Finland. Ministerarbetsgruppen betonade också att staten bör vara en vägvisare. Offentliga upphandlingar är ett effektivt sätt att förnya fordonstekniken och minska utsläppen från trafiken. När den lagstiftning som nu bereds träder i kraft minskar användningen av fossila bränslen medan efterfrågan på alternativa bränslen, såsom el, gas och biobränslen, ökar. Ministrarna framhöll också att det är viktigt att beakta kommunernas och regionernas olikartade förhållanden när direktivet genomförs. Kraven i direktivet ska tillämpas från och med augusti 2021. Regeringens proposition sänds på remiss inom de närmaste veckorna.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.

Mer information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 16 82, [email protected]