Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Miljöministeriets framtidsöversikt och strategi för 2030 har publicerats

Miljöministeriet
4.6.2018 3.27
Nyhet
 

Miljöministeriet har utarbetat en framtidsutsikt och sett över sin strategi så att den svarar på förändringarna i omvärlden, t.ex. klimatförändringen, urbaniseringen och ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Målen i miljöministeriets strategi för 2030 är en god miljö och biologisk mångfald, ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle och hållbar stadsutveckling. De åtgärder och konkreta vägar som leder till målen kommer att uppdateras årligen.

I framtidsöversikten studeras framtida utmaningar som är centrala för miljöministeriet och den förändring som krävs för att målen ska uppnås. Målen i strategi 2030 används som teman för granskningen. I översikten används två framtidsscenarier: dels ett samhälle med hållbar utveckling 2030, dels ohållbar tillväxt 2030.

Alla ministerier har utarbetat framtidsöversikter som beskriver frågor som är högaktuella för Finland de kommande åren. Syftet med översikterna är att producera information om centrala frågor som kräver politiskt beslutsfattande och om samhällsläget. Informationen kan utnyttjas i samhällsdebatten och tjäna som underlag för kommande val och regeringsförhandlingar.

Framtidsöversikterna utarbetades nu för femte gången. De föregående översikterna sammanställdes 2014.

Mer information:

Juho Korpi, utvecklingsdirektör, [email protected], tfn 0295 250 136

Laura Höijer, forskningsdirektör, [email protected], tfn 0295 250 097