Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ympäristöministeriön tulevaisuuskatsaus ja strategia 2030 on julkaistu

Ympäristöministeriö
4.6.2018 3.27
Uutinen
 

Ympäristöministeriö on laatinut tulevaisuuskatsauksen ja uusinut strategiansa vastatakseen toimintaympäristön muutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen sekä luonnonvarojen käytön kestävyyteen.

Ympäristöministeriön strategia tavoittelee vuoteen 2030 mennessä hyvää ympäristöä ja monimuotoista luontoa, hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa sekä kestävää kaupunkikehitystä. Strategian tavoitteisiin vieviä toimenpiteitä ja konkreettisia toimenpidepolkuja päivitetään vuosittain.

Tulevaisuuskatsauksessa tarkastellaan ympäristöministeriön keskeisiä tulevaisuuden haasteita ja esitellään muutospolkuja kohti tavoiteltua tulevaisuutta. Tarkastelun teemoina käytetään strategian 2030 tavoitteita. Katsauksessa hyödynnetään kahta tulevaisuusskenaariota: kestävän kehityksen yhteiskunta 2030 ja kestämätön kasvu 2030.

Kaikki ministeriöt ovat laatineet tulevaisuuskatsaukset, joissa kuvataan Suomen keskeisimpiä kysymyksiä tulevina vuosina. Katsausten tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tulevien vaalien sekä hallitusneuvottelujen pohjaksi tietoa keskeisistä poliittista päätöksentekoa edellyttävistä ja muista yhteiskunnan tilaa koskevista kysymyksistä.

Tulevaisuuskatsaukset laadittiin nyt viidettä kertaa. Katsaukset on koottu edellisen kerran vuonna 2014.

Lisätietoja:

Kehittämisjohtaja Juho Korpi, [email protected], p. 0295 250 136

Tutkimusjohtaja Laura Höijer, [email protected], p. 0295 250 097