Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet stöder utvecklingen av träbyggande med 1,5 miljoner euro – Ansökningstiden är 1.2.–1.3.

miljöministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2021 8.11
Nyhet

Under den femte ansökningsomgången för stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä, inom åtgärdsprogrammet för träbyggande, finansieras projekt som inom träbyggandet främjar digitalisering, koldioxidsnålhet, användarorienterade lösningar, cirkulär ekonomi och industriella nätverk.

Stöd beviljas för högst 40 procent av projektets godkända kostnader, och högst 150 000 euro per projekt. Projekten kan pågå i högst 18 månader under tiden 1.4.2021–30.9.2022. Finansieringen kan sökas av privata och offentliga organisationer eller konsortier av dessa.

Ansökningstiden är 1.2–1.3.2021. Avsikten är att understödsbesluten ska fattas före utgången av mars 2021.

Ytterligare information:

Simon Le Roux, projektsakkunnig, tfn 0295 250 086, [email protected]

Petri Heino, programchef 0295 250 203, [email protected]