Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet sänder ut brev om beaktandet av flygekorren vid planläggning

miljöministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2017 8.46 | Publicerad på svenska 14.9.2020 kl. 15.14
Pressmeddelande

Miljöministeriet har sänt ett brev till kommuner, landskapsförbund och NTM-centraler om beaktandet av flygekorren vid planläggning. Brevet innehåller nödvändig information om den lagstiftning som berör flygekorren, flygekorrens livsföring och vilka utredningar och konsekvensbedömningar som bör göras i anslutning till planläggning. Det är fråga om en uppdatering av motsvarande brev från 2005.

Flygekorren är med stöd av habitatdirektivet en art som kräver noggrant skydd, och det är förbjudet att förstöra eller försämra artens föröknings- och rastplatser. I synnerhet vid planläggning av områden med tät population av arten uppstår ofta situationer där man blir tvungen att samordna planernas innehåll med tryggandet av flygekorrens livsbetingelser. Oftast lyckas man hitta goda lösningar som beaktar både flygekorrens revir och planens övriga mål.

I brevet betonas framför allt generalplaneringens roll när det gäller att beakta flygekorren. I områden som är viktiga för förekomsten av flygekorre skapar generalplaneringen utgångspunkter för en fungerande detaljplanering. I generalplaneringen är det viktigt att identifiera flygekorrarnas föröknings- och rastplatser, kärnområden och vidare revir. Ett fungerande nätverk av grönområden i generalplanen ger flygekorren möjlighet att förflytta sig inom området och leva där även på lång sikt.

Brevet riktar sig i första hand till de aktörer som ansvarar för planläggning av tätortsområden.

Mer information:

Matti Laitio, miljöråd, tfn 0295 250 154, [email protected] (planläggning)

Esko Hyvärinen, miljöråd, tfn 0295 250 094, [email protected] (naturskydd)