Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet finansierar nya projekt för återvinning av näringsämnen i avloppsvatten från tätbebyggelse

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2022 13.34
Nyhet

Miljöministeriet finansierar sju nya projekt som främjar åtgärder för återvinning av näringsämnen från avloppsvatten från tätbebyggelse och stöder symbioser för återvinning av näringsämnen, det vill säga samarbetsnätverk mellan olika aktörer. Finansieringen uppgår till 1,3 miljoner euro. Genom att återvinna näringsämnen i avloppsvatten förbättras Finlands självförsörjningsgrad i fråga om näringsämnen och energi med hjälp av cirkulär ekonomi. Finlands försörjningsberedskap, Finlands mål om klimatneutralitet och vattenskyddet främjas också.

Fyra av projekten finansieras med medel ur EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU) i anslutning till Finlands program för hållbar tillväxt, och tre av projekten finansieras med medel ur miljöministeriets program för främjande av återvinningen av näringsämnen (Raki).

Inom ramen för de projekt som nu inleds utvecklas bland annat nya tekniker för att förädla näringsämnen i avloppsvattnet till säkra slutprodukter i form av råvaror för gödselindustrin och skogsgödselmedel eller för bioenergi. Inom ramen för projekten testas till exempel pyrolysering av avloppsslam och en ny biomixer för hygienisering av avloppsslam. I projekten utvecklas och testas också sedimentering av struvit ur den flytande fraktion som uppkommer vid avvattning av slam. I ett av projekten strävar man efter att skapa förutsättningar för ett gemensamt biogasprojekt för de fem kommunerna i Lappland.  

I det rådande världsläget har betydelsen av försörjningsberedskapen accentuerats, eftersom målet är att snabbt bli kvitt ryska bränslen och kemikalier och andra ryska produktionsinsatser.

Miljöministeriet ordnar ännu i år nya ansökningsomgångar för understöd för projekt som tar till vara näringsämnen. Det informeras separat om ansökningsomgångarna på webbsidan Understöd och stöd.

Mer information:

Riikka Malila, projektchef, tfn 0295 250 160, [email protected]