Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet fick 57 ansökningar om statsunderstöd för projekt som främjar den gröna omställningen inom byggd miljö

miljöministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2023 12.37
Nyhet

Vid miljöministeriets fjärde och sista utlysning inom programmet för en koldioxidsnål byggd miljö deltog 57 projekt. De söker statsunderstöd för sammanlagt cirka 5,5 miljoner euro. Vid ansökningsomgången utlystes det 1,5 miljoner euro för klimatarbete inom den byggda miljön.

"Slutspurten i den sista ansökningsomgången var verkligt lovande med tanke på utvecklingsarbetet inom fastighets- och byggbranschen. Den gröna omställningen inom byggd miljö intresserar såväl företag, kommuner som föreningar. Trots att det redan var den fjärde ansökningsomgången fick vi förslag på nya teman och nya sökande", berättar projektkoordinator Maija Stenvall från miljöministeriet.

Miljöministeriet beviljar finansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som testar och utvecklar nya metoder för begränsning av eller anpassning till klimatförändringarna. Det pågår redan tiotals projekt som gäller bland annat energi, koldioxidsnål cirkulär ekonomi, byggprocesser, byggnadsmaterial samt databaser och räknare.   

Besluten om de projekt som sökte finansiering genom ministeriets fjärde ansökningsomgång ska fattas före utgången av april 2023.

Den andra genomföraren av programmet, Business Finland, har också öppnat sin sista ansökningsomgång, som pågår fram till den 14 april. Business Finland finansierar i synnerhet projekt inriktade på export.

Mer information om de pågående projekten finns i lägesrummet på programmets webbplats  

Information om de projekt som understöds av miljöministeriet och Business Finland hittas bäst i lägesrummet på programmets webbplats. Där beskrivs projektteman, mål och verkningar.

Den gröna omställningen inom byggd miljö stöds genom EU:s stimulansmedel

Ansökan om finansiering är en del av programmet för en koldioxidsnål byggd miljö, där det under de närmaste åren görs en satsning på sammanlagt 40 miljoner euro på klimatarbetet inom den byggda miljön. Programmet genomförs av miljöministeriet och Business Finland, och under 2021–2023 har sammanlagt sju ansökningsomgångar ordnats.

Finansieringen kommer från EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU), och riktlinjerna för den nationella användningen av instrumentet drogs upp i Finlands program för hållbar tillväxt, som publicerades i maj 2021.

Ytterligare information

Maija Stenvall
Projektkoordinator
Miljöministeriet
tfn 0295 25 0354
[email protected]
​​​​​​​