Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet beviljar 2,23 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2020 10.34
Pressmeddelande

Miljöministeriet beviljar i år sammanlagt 2,23 miljoner euro i statsunderstöd enligt prövning. Understöd beviljas 30 organisationer, och medel beviljas också till projekt för miljöfostran och miljöupplysning, för miljövård i skärgården och för avfallshantering i skärgårds- och fjällområden. Mest understöd får Håll Skärgården Ren rf, Finlands naturskyddsförbund rf, Natur och Miljö rf samt Vuokralaiset VKL ry.

I år har det reserverats ett anslag på sammanlagt 2 230 000 euro för understöd till organisationer och miljövård. I anslaget ingår ett tillägg på 400 000 euro för höjning av understöden till naturskydds- och miljöorganisationer i enlighet med den kompletterande budgetpropositionen samt ett belopp på 100 000 euro till Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry som riksdagen lade till i samband med utskottsbehandlingen. Som helhet betraktat är det anslag som reserverats för understöden 300 000 euro större än 2019.

”Det arbete som utförs inom organisationerna är mycket viktigt för att vi ska kunna stoppa förlusten av biologisk mångfald. Genom att öka understöden till naturskydds- och miljöorganisationer vill vi framhålla civilsamhällets betydelse när det gäller att uppnå det gemensamma målet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Utöver det anslag som reserverats för innevarande år kommer man i samband med fördelningen av understöd även att omfördela de understöd som inte använts 2018–2019 och som har återbetalats till miljöministeriet. Dessa understöd omfördelas till de organisationer som beviljades understöd 2018 och 2019.

Det anslag som beviljas under momentet ”Understöd till organisationer och miljövård” inom miljöministeriets förvaltningsområde används för att stödja det riksomfattande miljöorganisationsarbetet, riksomfattande organisationer inom bostads- och byggbranschen, projekt för miljöfostran och miljöupplysning samt verksamhet som främjar miljövården i skärgården och avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden.

Mer information

Miliza Malmelin, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 176, [email protected]