Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet beviljade kommuner och landskap understöd för utredningar och planläggning av investeringsprojekt för grön omställning

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2022 8.41
Pressmeddelande

Med EU:s återhämtningsfinansiering har miljöministeriet beviljat sammanlagt 435 400 euro till två landskapsförbund och fem kommuner för utredningar och planläggning som stöder investeringsprojekt för grön omställning.

Landskapsförbunden beviljades understöd för utredningar som stöder landskapsplanläggningen. I Satakuntaförbundets projekt utreds de planlösningar som olika investeringar för grön omställning förutsätter. I utredningen av Södra Österbottens förbund kartläggs solenergiområden av industriell storleksklass.

Kommunerna beviljades understöd för planläggning av investeringsprojekt för grön omställning och därtill hörande utredningar. Investeringsprojekten gäller till exempel havsbaserad vindkraft, berglagring av fjärrvärme, solkraft och biogas. Ett av kommunprojekten som beviljats understöd är en utredning om den fortsatta utvecklingen av ett område för cirkulär ekonomi som ligger inom två kommuners område.  

De sökande betonar i sina ansökningar att understöden påskyndar genomförandet av investeringsprojekten för grön omställning och bidrar till att planläggningen framskrider enligt den planerade tidtabellen. Planeringen av investeringsprojekt för grön omställning kräver ofta sektorsövergripande sakkunskap, som kommunerna och landskapen kan förvärva med hjälp av understödet.

Genom understödet främjas den gröna omställningen och Finlands mål om att vara klimatneutralt 2035, som finns inskrivet i regeringsprogrammet. Understöden baserar sig på den fjärde tilläggsbudgeten för 2021 samt på budgetpropositionen för 2022.

Vid ansökan om specialunderstöd, som avslutades i slutet av maj, uppgick anslaget till cirka en miljon euro. Anslagen kommer från Europeiska unionens NextGeneration EU-facilitet för återhämtning och resiliens, och riktlinjerna för användningen av anslagen har dragits upp i Finlands program för hållbar tillväxt.

Understödstagare, projekt och stödbelopp:

  • Satakunta förbund: Utredning om projekt för grön omställning i landskapsplanen för Satakunta 2050, 42 000 euro
  • Södra Österbottens förbund: Utredning om solenergiområden inom Södra Österbottens landskapsplanläggning, 21 000 euro
  • Villmanstrand stad: Planläggningsprojekt för grön energi i Villmanstrand: Detaljplan för berglagring av fjärrvärme i Ihala samt delgeneralplan för grön energi i Kukkuroinmäki och Konnunsuo, 87 500 euro
  • Ijo kommun: Planläggning av koncentrationen inom cirkulär ekonomi i Sääskenharju, 21 000 euro
  • Lempäälä kommun: Myndighetsbehandling av Myllyvainio detaljplan, 70 000 euro
  • Vanda stad: Utveckling av markanvändning, myndighetsarbete och samarbete mellan företag samt samordning av funktioner och bosättning inom området för cirkulär ekonomi i Vanda–Tusby, 41 300 euro
  • Korsnäs kommun: Korsnäs havsbaserad vindkraft – kommunalt beslutsfattande i havsvindkraftsfrågor, 152 600 euro

Ytterligare information:

Soile Hartikka
Sakkunnig
tfn 0295 250079
[email protected]