Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Leif Schulman blir generaldirektör för Finlands miljöcentral

Miljöministeriet 19.11.2020 13.54
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt Leif Schulman till tjänsten som generaldirektör för Finlands miljöcentral för tiden 11.1.2021–31.10.2025.

Utöver tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete på miljöområdet tillhandahåller Finlands miljöcentral experttjänster och är tillstånds- och tillsynsmyndighet bland annat i ärenden som gäller internationella avfallstransporter och internationell handel med hotade växter och djur.

Filosofie doktor Leif Schulman har sedan 2010 arbetat som direktör för Naturhistoriska centralmuseet Luomus. Tidigare har Schulman bland annat arbetat som enhetschef vid Luomus, som direktör och intendent vid Helsingfors universitets botaniska trädgård och som forskare vid Åbo universitet.

Tjänsten som generaldirektör blev ledig när Lea Kauppi, långvarig generaldirektör för Finlands miljöcentral, gick i pension. Tjänsten söktes av 22 personer inom utsatt tid.

Ytterligare information

Juhani Damski
kanslichef
miljöministeriet
0295 250 445
[email protected]