Hoppa till innehåll
Media

Kommunernas sakkunniga får webbutbildning om den digitala reformen inom den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.4.2023 15.09
Nyhet

Informationshanteringen inom den byggda miljön förnyas vid ingången av 2024, när de uppgifter som uppkommer vid planläggningen och behandlingen av tillstånd för byggande samlas i ett nytt riksomfattande datasystem. En ny utbildning som riktar sig till kommunerna bidrar till beredskapen för de förändringar som det nya datasystemet och den reviderade lagstiftningen för med sig. Utbildningen tar upp förändringarna i informationshanteringen och förberedelserna med tanke på det egna arbetet.

​​​​​​Utbildningen riktar sig till alla sakkunniga inom den byggda miljön i kommunerna, såsom planläggare, byggnadsinspektörer och dem som ansvarar för kommunens datasystem. Den är öppen för alla, avgiftsfri och kan  genomföras egen takt.

I utbildningen lär du  dig

hur informationshanteringen förändras
vad datasystemet för den byggda miljön är för något
vilka ändringarna blir i planeringen av områdesanvändningen
vilka ändringarna blir i tillståndet för byggande
vilken nytta olika aktörer har av reformen.

Utbildningen får en att reflektera  över reformen i informationshanteringen inom den byggda miljön ur den egna kommunens synvinkel. I utbildningen går man igenom de ändringar som lagen om datasystemet för den byggda miljön, lagen om områdesanvändning och bygglagen medför. Utbildningen lämpar sig både för dem som har följt reformen  under en längre tid och dem som hör om den för första gången.

Datasystemet för den byggda miljön tas i bruk den 1 januari 2024. Från och med det datumet är det möjligt att föra in uppgifter i systemet. Uppgifter om byggande ska lämnas i  systemet senast före ingången av 2028. I uppgifterna om områdesanvändningen är övergångstiden ett år längre, till utgången av 2028.

Ett stort antal sakkunniga från miljöministeriet, Finlands miljöcentral, DigiFinland Oy och kommunerna har deltagit i genomförandet av utbildningen som ordnas av statens utbildningsbolag HAUS. Det lönar sig att reservera cirka en timme för att avlägga utbildningen.

Kommuner söks för att testa nya verksamhetsmodeller

Miljöministeriet utlyser understöd till kommuner som ska testa överföring av uppgifter och nya verksamhetsmodeller. Med understödet ersätts kommunerna och landskapsförbunden för de kostnader som föranleds av de ändringar i kommunernas informationshantering som den nya lagstiftningen förutsätter. Den första utlysningen av  understöd till kommuner som deltar i samtestningen inleds i början av maj och pågår över sommaren.

Jemina Suikki
specialsakkunnig
0295 250 345
​​​​​​​[email protected]