Hoppa till innehåll
Media

Kommunerna och landskapen kan få 1,5 miljoner i understöd för att reformera informationshanteringen inom den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.3.2024 14.11
Pressmeddelande

Kommunerna och landskapsförbunden kan ansöka om miljöministeriets understöd för den digitala omställningen av informationshanteringen inom den byggda miljön. Totalt finns ett anslag på 1,5 miljoner euro tillgängligt för understöden. Utlysningen pågår mellan den 4 mars och den 15 april.

Syftet med understödet är att stödja kommunerna och landskapsförbunden i den digitala omställningen av informationshanteringen inom den byggda miljön. Den digitala omställningen har skapat ett behov av en ny verksamhetsmodell som styrs av de nya lagändringarna som främjar digitaliseringen av informationshanteringen inom den byggda miljön. Kommunerna och landskapsförbunden kan ansöka om understöd för ibruktagandet av datasystemet för den byggda miljön och de nya riksomfattande datamodellerna. Understöd kan dessutom sökas för åtgärder som gör informationshanteringen inom den byggda miljön smidigare och förbättrar kvaliteten på gällande informationsmaterial om områdesanvändningen. Understöden beviljas som specialunderstöd enligt statsunderstödslagen för kommunernas och landskapsförbundens åtgärder.

Ansökningstiden inleds den 4 mars 2024, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 15 april 2024 kl. 16.15. Understödet söks via den nya webbtjänsten sokunderstod.fi. 

Välkommen till ett informationsmöte om ansökan om understöd!
Det ordnas ett informationsmöte om ansökan av understöd den 12 mars kl. 9.30–10.30. Mötet är öppet för alla. Alla som anmält sig till mötet får en Teams-kalenderinbjudan senast dagen innan. En inspelning av mötet publiceras senare på miljöministeriets webbplats.

Mer information

Jemina Suikki
specialsakkunnig
tfn 0295 250 345
[email protected]