Hoppa till innehåll
Media

Kommuner och landskap erbjuds åter understöd för utbyggnad av vindkraft

miljöministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2021 9.12
Pressmeddelande
Foto: Feodor Gurvits

Landskapsförbunden och kommunerna kan hos miljöministeriet ansöka om understöd för planläggning och tillstånd som styr utbyggnaden av vindkraft och utredningar i anslutning till dem. Stöd kan sökas till ett belopp av cirka en miljon euro, och ansökningstiden är 2.12.2021–1.2.2022.

Genom högklassiga utredningar och planläggning som samordnar olika behov och funktioner vill man finna de områden som bäst lämpar sig för vindkraft. Det förebygger sådana olägenheter som kraftverken orsakar naturen och människorna. 

Understöd kan också beviljas för utredningar som stöder den kommande planläggningen av och tillstånden för vindkraft. Anhängiga planer är således inte en förutsättning för beviljande av understöd. 

Understöd kan beviljas för högst 70 procent av projektets godtagbara kostnader. Understödet betalas ut före utgången av 2022. Miljöministeriet beviljar understöden efter att ha hört NTM-centralerna.

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 fastställdes ett anslag på cirka två miljoner euro för understöd för vindkraftsutbyggnad. Under de två tidigare ansökningsomgångarna har sammanlagt 16 projekt finansierats med 1,1 miljoner euro.

Genom understöden genomförs regeringsprogrammets föresatser om främjande av vindkraftsutbyggnad. Enligt föresatserna ökas vindkraftens andel av Finlands energiproduktion, och administrativa och planläggningsmässiga hinder och andra hinder för byggandet av vindkraft avlägsnas.

Mer information:

Soile Hartikka
Sakkunnig
tfn 0295 250 079 
[email protected]

Sanna Jylhä
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 233
[email protected]