Hoppa till innehåll
Media

I vinter är det viktigare än någonsin att förhindra rökproblem på grund av vedeldning – anvisningar till myndigheterna för att hantera problemsituationer

miljöministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2022 11.22
Nyhet
Takassa oleva puupino, jota sytytetään.

Miljöministeriet har publicerat anvisningar till myndigheterna om hur de ska hantera problem med rök som uppstår vid småskalig vedeldning. Anvisningarna ska göra det lättare att utreda och ingripa i problemen. Anvisningarna är särskilt avsedda för kommunernas hälso- och miljöskyddsmyndigheter. De ska stödja myndigheterna under den kommande uppvärmningssäsongen då rökproblemen förväntas öka på grund av den aktiva användningen av eldstäder.

Kommunernas miljö- och hälsomyndigheter får årligen rentav hundratals klagomål om problem med rök till följd av småskalig vedeldning. Rök orsakar lokala hälso- och trivselproblem som kan vara svåra att lösa. Det är tillåtet att bränna ved i fungerande och underhållna eldstäder och myndigheterna kan inte ingripa i korrekt vedeldning. Nu har det utarbetats anvisningar till myndigheterna för att reda ut problematiska situationer och bedöma när man kan ingripa. Anvisningarna ska också förtydliga myndigheternas samarbete, arbetsfördelning och förfaranden i rökrelaterade problemsituationer. Att utarbeta anvisningar är en av åtgärderna i det nationella luftvårdsprogrammet 2030. 
Hur omfattande rökproblemet är kan bedömas utifrån hur ofta det upprepas, hur länge det varar och hur kraftigt det är. Anvisningarna erbjuder verktyg bland annat för att bedöma problemets omfattning, till exempel en så kallad matris för bedömning av betydelsen av rökolägenheten, uppföljningsdagbok för rökolägenhet och en utredningsblankett om uppvärmning och vedeldning. 
”Upplevelserna av rökproblem är individuella. Därför är det viktigt att myndigheterna nu har tydliga anvisningar för att reda ut situationerna. Många fall kan lösas genom diskussion, rådgivning och så att de olika parterna får uttala sig. De svåraste fallen kan kräva att en myndighet fattar en beslut som kan överklagas”, säger Katja Ohtonen som är specialsakkunnig vid miljöministeriet.
Anvisningarna är utarbetade genom ett omfattande samarbete där olika intressentgrupper fått uttala sig. Temagruppen för småskalig vedeldning, som arbetar med genomförandet av luftvårdsprogrammet, var projektets styrgrupp. 
Elda rätt och minska problemen

Det bästa sättet att minska rökproblemen är att elda på rätt sätt. Rätt metoder minskar utsläppen och sparar ved. Bränn endast torr och ren ved, inte till exempel skräp eller avfall. Målat eller impregnerat trä får inte brännas i eldstäder. Det erbjuds goda möjligheter till avfallshantering i Finland, det ska sorteras och levereras till rätt insamlingsställe. Det är också viktigt att följa bruksanvisningarna för eldstaden, att tömma askan ofta och att se till att det sotas enligt lagen. Om en eldstad inte använts på över tre år ska en sotare kontrollera eldstaden och skorstenen och sota innan eldstaden får användas. 
Vedeldningen förväntas öka betydligt denna vinter på grund av att priset på köpt energi stiger och för att människor vill spara el. Miljöministeriet deltar i energisparkampanjen Snäppet svalare som inleddes i oktober. Kampanjen sprider praktiska tips om hur man kan spara el och sänka förbrukningstopparna. Det ingår bland annat tips för effektiv vedeldning.
”Småskalig vedeldning hör till de centrala metoderna för att få energin att räcka till denna vinter. Nu när det eldas med ved mer än vanligt är det viktigt att se till att det eldas så rent som möjligt”, påminner Ohtonen.

Mer information:

Katja Ohtonen, specialsakkunnig
tfn 0295 250 168
[email protected] Vinkit puhtaaseen puunpolttoon | HSY

Foto: Miljöministeriet/Nina Lehtosalo