Hoppa till innehåll
Media

Hälften av de årliga investeringarna i produktutveckling inom fastighets- och byggbranschen kan täckas genom att övergå till elektronisk signering

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2021 10.45 | Publicerad på svenska 16.9.2021 kl. 11.36
Pressmeddelande

Åtgärder med en effekt på över 100 miljoner euro anses vara samhällsekonomiskt betydande. För en sådan åtgärd fördes inom fastighets- och byggbranschen en kampanj, då nio betydande aktörer inom branschen tillsammans genomförde utmaningskampanjen Kynätpois.

Utmaningskampanjen uppmuntrade hela branschen att effektivisera sin verksamhet genom att övergå till elektronisk signering. Detta gjordes genom att lyfta fram de ekonomiska och tidsmässiga besparingar och positiva miljöeffekter som en till synes liten digitaliseringsåtgärd kan leda till. Med hjälp av en nyttokalkylator kunde företagen i fastighets- och byggbranschen för sin del räkna ut de potentiella fördelarna med elektronisk signering. Effekterna baserade sig på antalet sparade pappersark, arbetstimmar och euro.
 
I samband med kampanjen utredde KPMG de potentiella effekterna av övergången till elektronisk signering. Det framgick att övergången till elektronisk signering är av stor samhällsekonomisk betydelse. Enligt utvärderingen av effekterna kan hela fastighets- och byggbranschen spara över 300 miljoner euro per år genom att underteckna handlingar elektroniskt. Summan motsvarar ungefär hälften av branschens årliga satsningar på produktutveckling. Genom samma åtgärd sparar man dessutom närmare 7 miljoner arbetstimmar och över 16 miljoner pappersark per år.
 
"Många organisationer inom fastighets- och byggbranschen deltog i utmaningen, men det återstår ännu mycket arbete inom branschen för att digitalisera processerna. Digitaliseringen har inget egenvärde i sig, utan dess fördelar bör alltid bedömas på ett transparent och övergripande sätt på samhälls- och aktörsnivå. Det behövs fler motsvarande och tydliga indikatorer ur ett effektivitetsperspektiv", säger Vappu Id, chef för gemenskap och kultur vid KIRAHub som ansvarade för planeringen och genomförandet av kampanjen.
 
I utmaningskampanjen deltog Byggnadsindustrin RT, RAKLI, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, Finlands Fastighetsförbund, Fastighetsarbetsgivarna, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL, Bygginformationsstiftelsen RTS, Arkitektbyråernas Förbund ATL och Finlands Fastighetsförbund. Miljöministeriet finansierade kampanjen som genomfördes av KiraHub.

Mer information

Vappu Id
Chef för gemenskap och kultur
KiraHub
tfn +35850 472 8700
[email protected]

Minna Perähuhta
Konsultativ tjänsteman
Miljöministeriet
tfn 029 525 0223
[email protected]gov.fi